COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Neges i Ddisgyblion gan Aelod Cabinet

Aelod o Gabinet Cyngor Sir Penfro dros Addysg a Dysgu Gydol Oes mae wedi croesawu’n ôl y disgyblion sy’n dychwelyd i’r ysgol heddiw (dydd Llun, 29ain Mehefin) ac yn ystod yr wythnosau a ddaw.

Yn ei neges i ddisgyblion, rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr, Meddai’r Cynghorydd Guy Woodham: “Tra na fydd dychwelyd i’r ysgol yr un fath ag yr oedd ym mis Mawrth - gyda threfniadau newydd yn yr ystafell ddosbarth a llai o ddisgyblion yn bresennol ar y tro - rwy’n sicr y byddwch i gyd yn elwa mewn rhyw fodd o allu dychwelyd i’r ysgol hyd yn oed am gyfnod byr a than y trefniadau newydd hyn.

“Uwchlaw popeth, mae diogelwch disgyblion a staff ysgolion yn hollbwysig ac rwy’n sicr y gallwn i gyd helpu sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni trwy weithio gyda’n gilydd a bod yn gall yn ein hagwedd.

“Fe hoffwn hefyd ddiolch i bawb sydd wedi gweithio mor andros o galed i gadw addysg ar y gweill yn Sir Benfro yn ystod y tri mis diwethaf a’r ymdrechion enfawr a wnaed gan bawb sy’n ymwneud â sicrhau bod ysgolion mor ddiogel, hygyrch a chefnogol ag y gallant fod ar gyfer pedair wythnos y dychweliad.

“Yn olaf, fe hoffwn ddiolch i’r holl rieni sydd wedi gweithio gyda’r ysgolion a’r awdurdod lleol i sicrhau y gallwn elwa i’r eithaf ar y cyfle byr hwn i holl ddisgyblion Sir Benfro ac am helpu eich plant gydag ysgol gartref yn ystod y cyfyngiadau.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Woodham, sy’n cynrychioli etholaeth Dwyrain Aberdaugleddau: “At y dyfodol, mae’n bwysig ein bod i gyd yn dal i gydweithio i daro ein nod bod holl ddysgwyr yn cyflawni mwy nag y teimlent y gallent.”


ID: 6642, revised 30/06/2020