COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Neuadd y Sir yn cael ei oleuo'n oren yn rhan o ymgyrch o cenhedloedd unedig

Mae Neuadd y Sir yn cael ei oleuo'n oren heno (dydd Iau, 25 Tachwedd) i dynnu sylw at ymgyrch y Cenhedloedd Unedig yn erbyn trais rhywiol #OrangeTheWorld: Rhoi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod Nawr!

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn cynnal 16 diwrnod o weithgarwch yn erbyn trais ar sail rhyw rhwng 25 Tachwedd a 10 Rhagfyr 2021 o dan y thema fyd-eang a bennwyd gan ymgyrch UNiTE Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Ymhlith y grwpiau lleol sy'n cefnogi'r ymgyrch fyd-eang mae Soroptimists International Hwlffordd a ofynnodd am y goleuo.

"Mae hon yn ymgyrch rydym ni, fel grŵp menywod, yn teimlo ei bod yn bwysig iawn ei chefnogi," meddai'r aelod Susie Blacklaw-Jones.

Cefnogodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd David Simpson, eu cais, gan ddweud: "Mae hwn yn fater eithriadol o bwysig ac rydym yn ddiolchgar i Soroptimists International Hwlffordd am helpu i dynnu sylw at yr ymgyrch a chodi ymwybyddiaeth leol."

 


ID: 8368, revised 25/11/2021