Ystafell Newyddion

Nodyn atgoffa am ryddhad ardrethi ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch

Mae nodyn atgoffa yn mynd allan i fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yn Sir Benfro i wneud cais am ryddhad ardrethi.

Y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun rhyddhad ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru ar gyfer 2022-23.

Mae eiddo a all elwa yn cynnwys siopau, tafarndai a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai.

Rhoddir rhyddhad i fusnesau cymwys fel gostyngiad i’r bil ardrethi yn seiliedig ar feddiannaeth rhwng 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023.

Nod y cynllun yw darparu cymorth i eiddo a feddiannir sy’n gymwys trwy gynnig disgownt o 50% ar filiau ardrethi annomestig.

Bydd y cynllun yn berthnasol i’r holl fusnesau cymwys, fodd bynnag, bydd y rhyddhad yn destun cap o ran y swm y gall pob busnes ei hawlio ledled Cymru.

Cyfanswm y rhyddhad sydd ar gael yw £110,000 ar draws yr holl eiddo a feddiannir gan yr un busnes.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 31 Mawrth.

I gael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais, gweler:
https://www.sir-benfro.gov.uk/trethi-busnes/rhyddhad-ardrethi-manwerthu-hamdden-a-lletygarwch-yng-nghymru 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhyddhad ardrethi pellach ar gyfer 2023-24 a bydd manylion yn cael eu cyhoeddi maes o law.


ID: 9535, revised 23/01/2023