Ystafell Newyddion

Nodyn atgoffa ar Gynllun Cymorth Tanwydd gwerth £200

Mae trigolion Sir Benfro yn cael eu hatgoffa am Gynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru sy'n rhoi £200 i bob cartref i gwsmeriaid cymwys.

Diben y taliad o £200 yw darparu cymorth tuag at dalu biliau tanwydd ac mae ar gael i bob cartref cymwys, ni waeth sut maen nhw'n talu am danwydd.

Anogir cartrefi cymwys i ymgeisio.

 

Pwy all ymgeisio?

Mae'r cynllun yn agored i gartrefi cymwys, lle mae ymgeisydd yn gyfrifol am dalu costau tanwydd yr eiddo ac maen nhw neu eu partner yn derbyn un o'r budd-daliadau cymwys rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:

 

·          Cymhorthdal Incwm

·          Lwfans Ceiswyr Gwaith yn seiliedig ar Incwm

·          Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

·          Credyd Cynhwysol

·          Credydau Treth Gwaith

·          Credydau Treth Plant

·          Credyd Pensiwn

·          Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

·          Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)

·          Lwfans Gweini

·          Lwfans Gofalwyr

·          Buddion cyfrannol

·          Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (prawf modd) (CTRS)

 

Mae'r meini prawf llawn a'r ffurflen gais ar gael ar: https://www.pembrokeshire.gov.uk/benefits-support-and-grants/welsh-government-fuel-support-scheme-202223 

Bydd ceisiadau ar agor tan 5pm, ddydd Mawrth, 28 Chwefror, 2023.

Os cewch broblem yn llenwi'r ffurflen gais, ffoniwch 01437 764551 am gymorth.

Ar ôl gwneud y cais, cynhelir rhai gwiriadau i gadarnhau cymhwysedd.

 


ID: 9342, revised 22/11/2022