COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Offerynnwr Taro - Prif Enillydd Cyffredinol Gŵyl Gerddoriaeth Valero

Yr offerynnwr taro, Sara Llewellyn o Ysgol Uwchradd R W Hwlffordd, oedd prif enillydd cyffredinol Gŵyl Gerddoriaeth Ysgolion Uwchradd Valero eleni.

Cynhaliwyd yr ŵyl flynyddol hon, a drefnir gan Wasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro ac a noddir gan Valero, yn Ysgol Caer Elen ar Ddydd Sadwrn 16 Tachwedd.

Bu dros 200 o gerddorion ifanc o bob un o wyth o ysgolion uwchradd y sir yn cystadlu yn unigol ac fel ensembles yn ystod y dydd.

Yn ddiweddarach yn y prynhawn cafodd y gynulleidfa gyfle i fwynhau perfformiadau gan enillwyr y cystadlaethau ensemble offerynnol a lleisiol, ac yn ystod y cyngerdd derbyniodd pob perfformiwr a gafodd Gyntaf, Ail neu Drydydd fathodyn i gydnabod eu llwyddiant.

Roedd cydlynwyr y Gwasanaeth Cerdd, Philippa Roberts a Sarah Benbow, yn hynod falch, gan ddweud “Mae’r cyngerdd hwn yn ddathliad o waith diflino ac ymroddiad cerddorion ifanc Sir Penfro.

“Diolch hefyd i ‘Gyfeillion Cerddorion Ifanc Sir Penfro’ am ddarparu’r lluniaeth, ac am barhau i gefnogi holl ddigwyddiadau’r Gwasanaeth Cerdd yn ystod y flwyddyn.”

Cefnogwyd y Gwasanaeth Cerdd eleni gan Lysgenhadon Cerddoriaeth Ifanc. Cerddorion ifanc awyddus yw’r rhain, sy’n rhan o’r Gwasanaeth Cerdd, a buont yn flaengar wrth gynorthwyo yn ystod y dydd.

Mynegodd Denis Mahon, beirniad y cystadlaethau ensemble, ei edmygedd o’r ŵyl.

“Mae’r lefel cyflawniad a welwyd yn groes i’r tueddiad cenedlaethol, ac mae hynny yn glod enfawr i’r dysgu gwych a’r trefnu a’r rheoli a wneir gan y gwasanaeth cerdd a’r staff.  Da chi, gwnewch y cyfan allwch i gynnal yr hyn rydych yn ei gynnig i bobl ifanc y sir. Y mae wir yn anhygoel!

“Diolch i chi, ac i Valero am ddiwrnod gwych a chyffrous. Bydd cael sefyll yma a pherfformio, ac yn enwedig o ennill, yn brofiad bythgofiadwy i’r dysgwyr ifanc.”

Cyflwynwyd Cwpan yr Enillydd Cyffredinol i Sara Llewellyn gan y Prif Feirniad Timothy Angel. Yn gynharach yn y dydd roedd Sara, enillydd y Gystadleuaeth Jazz Agored, wedi perfformio ‘Blues for Gilbert’ gan Mark Glentworth.

Enillydd y gystadleuaeth Chwythbrennau Agored oedd Ella Townsend o Ysgol Uwchradd RW Hwlffordd gyda’i pherfformiad o ‘Concertino’ gan Chaminade.

Y chwaraewr cello, Rhys Lewis, o Ysgol Uwchradd RW Hwlffordd oedd enillydd y Gystadleuaeth Llinynnol Agored gyda’i berfformiad o ‘Hungarian Rhapsody’ gan David Popper.

Lefi Dafydd o Ysgol y Preseli enillodd y gystadleuaeth agored i’r Piano gyda’i berfformiad o ‘The March of the Dwarfs’ gan Edvard Grieg.

Enillwyd y gystadleuaeth agored y Dosbarth Pres gan Rhys Evans o Ysgol Aberdaugleddau, gyda pherfformiad o ‘Morceau De Concert’ gan J.G. Pennequin.

Yn y Gystadleuaeth Lleisiol Agored, daeth Phebe Salmon o Ysgol Bro Gwaun, i’r brig gyda’i dehongliad o ‘Llanc Ifanc o Lŷn’ gan William Jones a T. Gwynn Jones.

Carys Underwood o Ysgol y Preseli oedd yn fuddugol yn y Dosbarth Offerynnau Taro Agored gyda’i pherfformiad o ‘Monograph IV’ gan Richard Gipson.

Ensemble Llais Harri Tudur

Grwp Lleisiol Ysgol Harri Tudur, sef Melissa Phillips, Madelyn Wheeler, Catrin Connellan, Megan Thomas, Felicity Lewis, a Ruby Tingle (gwelir uchod) enillodd y gystadleuaeth yr Ensemble Lleisiol Agored gyda’u dehongliad o ‘I Won’t Say I’m In Love’ o Hercules.

Triawd Cello HHVC

Triawd Cello o Ysgol Uwchradd RW Hwlffordd, sef Rhys Lewis, Rhianna Wade, a Mia Burnett (gwelir uchod) oedd yn fuddugol yn y categori Ensemble Offerynnol Agored gyda threfniant Rhys Lewis o ‘Classical Music Mash up’ gan Grant Willard.

Y Beirniaid Proffesiynol Gwadd oedd - Timothy Angel, llais; Denis Mahoney, ensemble; Peter Fielding, chwythbrennau; Robin Hackett, pres; Karin Jenkins, llinynnau; Bethan Harkin, piano a thelyn; Melanie Walker, offerynnol, Nick Baron, Offerynnau Taro a Jazz - a phob un wedi'u plesio yn arw gan safon ac ansawdd uchel y gerddoriaeth a gyflwynwyd gan ysgolion y Sir.

Diolchodd Ben Field, Rheolwr y Gwasanaeth Cerdd, i’r holl feirniaid, yr athrawon, y rhieni, a’r disgyblion am sicrhau llwyddiant yr Ŵyl.

Roedd Gwasanaeth Cerdd Sir Penfro hefyd yn hynod ddiolchgar i Valero am eu nawdd a’u cefnogaeth hirdymor i’r digwyddiad hwn.

Dywedodd Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus ym Mhurfa Valero ym Mhenfro: “Rydym yn falch iawn o gefnogi cerddorion ifanc Sir Benfro am flwyddyn arall.

“Cymerodd mwy na 200 o bobl ifanc ran yn y gystadleuaeth, sy’n dangos y cyfoeth o greadigrwydd, ymroddiad ac angerdd sydd ledled y sir.

“Roedd yn braf gweld y cystadleuwyr yn ymgymryd ag amrywiaeth mor gyffrous o genres cerddorol, a gallan nhw, eu hysgolion a’u hathrawon fod yn falch iawn.”

Yn y llun gwelir ennillwyr pob adran gyda Cynorthwydd Materion Cyhoeddus Valero a Ben Field o Wasanaeth Cerdd Sir Penfro. 

Dyma ganlyniadau'r holl gystadlaethau a gynhaliwyd yn ystod y dydd:

CHWYTHBRENNAU

Gradd 3 Clarinet & Sacsoffon

                       

1

Oliver Newboult

Aberdaugleddau

2

Martha Lee

Harri Tudur

3

Jeny Frayling

HHVC

 

Gradd 3 Ffliwt & Obo

 

1

Arianne Mabe-Jones

Caer Elen

2

Maddie Guy

Penrhyn Dewi

3

Enfys Wheeler

Preseli

HC

Mared Phillips

Preseli

 

Gradd 4 Ffliwt & Obo

 

1

Alice Hillen

HHVC

2

Megan Thompson

HHVC

3

Aimee Kettle

Greenhill

 

Gradd 4 Clarinet & Sacsoffon

 

1

Amelia Faletou

Greenhill

2

Annis Henton

Penrhyn Dewi

3

Ela-Gwenno-Jones

Caer Elen

H.C

Leah Caroll

Harri Tudur

 

Gradd 5 Ffliwt & Obo

 

1

Livia Pyart

HHVC

2

Ella Thomas

Greenhill

3

Finn Sinclair

HHVC

 

Gradd 5 Clarinet & Sacsoffon

 

1

Robert Cecil

Aberdaugleddau

2

Niamh Smith

Ysgol Redhill

3

Harry Armstrong

Aberdaugleddau

HC

Ffion Frayling

HHVC

 

Gradd 6 Clarinet & Sacsoffon      

 

1

Dylan Freeman

Harri Tudor

2

Rosie Christie

Preseli

3

Lefi Dafydd

Preseli

 

Gradd 6 Ffliwt & Obo

 

1

Jencyn Corp

Preseli

2

Evie-Jean Davies

Greenhill

3

Lily Meddings

Penrhyn Dewi

           

Gradd 7 Chwythbrennau

                       

1

Anna Long

HHVC

2

Rowan Maclachlan

Aberdaugleddau

3

Megan Shinner

HHVC

 

Chwythbrennau Agored *

 

1

Ella Townsend

HHVC

2

Nell Evans

Preseli

3

Georgina Morris

HHVC

 

PRES

Gradd 3 Pres

 

1

Matthew Flynn

Greenhill

2

Rhys Colnet

Preseli

3

Ifan Jones

Preseli

H.C

Tobias Edwards

HHVC

H.C

Faith Barcoe

Aberdaugleddau

 

Gradd 4 Pres            

 

1

James Goodwin-Close

Greenhill

2

Toby Middlemist

HHVC

3

Sophie Lewis

Harri Tudur

HC

Dee Dee Scarborough

HHVC

 

Gradd 5 Pres

 

1

Mark Oughton

Addysg Cartref

2

Mairwen James

Preseli

3

Ifan Evans

Bro Gwaun

HC

Joel Oughton

Addysg Cartref

 

Gradd 6 Pres

 

1

Iwan Brew

Bro Gwaun

2

Taran Parker

Preseli

2

Morgan Price

Penrhyn Dewi

3

Guillaume Evans

Penrhyn Dewi

 

 Gradd 7 Pres

 

1

Lucy Anthony

Greenhill

2

Imogen Stace-Smith

Greenhill

2

Nia Llewellyn

HHVC

 

Gradd Pres Agored *

 

1

Rhys Evans

Aberdaugleddau

2

Robbie Davies

Penrhyn Dewi

3

Marilla Evans

Preseli

 

LLINYNNAU

Gradd 3 Llinynnau                                                

 

1

Megan Evans

Caer Elen

2

Sabrina Semaani

Penrhyn Dewi

3

Mia Burnett

HHVC

 

Gradd 4 Llinynnau                                     

 

1

Sam Kelly

Penrhyn Dewi

2

Esyllt Corp

Preseli

3

Millie Evans-Thomas

Greenhill

           

Gradd 5 Llinynnau 

           

1

Marilla Evans

Preseli

1

Ella Bromby

Greenhill

2

Gwenna Maycock

Bro Gwaun

3

Alonwy Roberts

Bro Gwaun

3

Lara Whitfield

Preseli

H.C

Freya Prout

HHVC

H.C

Samantha Semaani

Penrhyn Dewi

H.C

Nivetha Athithan

HHVC

                       

Gradd 6 Llinynnau             

 

1

Tom Davies

Greenhill

2

Taran Parker

Preseli

3

Maisie Kite

HHVC

3

Nia Morgan

Ysgol Redhill

H.C

Jenifer Rees

Ysgol Redhill

H.C

Daisy Whitfield

Preseli

 

Gradd 7 Llinynnau

 

1

Bethan Freeman

Harri Tudur

Eve Mathias

Preseli

 

Grade Llinynnau Agored *

 

1

Rhys Lewis

HHVC

 

PIANO/ TELYN

Gradd 3 Piano/Telyn          

 

1

Sophie Lewis

Harri Tudur

2

Toby Hounsell

Harri Tudur

3

Dan Shinnee

HHVC

 

Gradd 4 Piano/Telyn                      

 

1

Freya Prout

HHVC

2

Tobias Edwards

HHVC

3

Samantha Semaani

Penrhyn Dewi

3

Sabrina Semaani

Penrhyn Dewi

 

Gradd 5 Piano/Telyn                      

 

1

Nathan Howe

Penrhyn Dewi

2

Esyllt Corp

Preseli

3

Charlotte Lewis

Harri Tudur

3

Marilla Evans

Preseli

HC

Jenifer Rees

Redhill

 

Gradd 6/7 Piano/Telyn                               

 

1

Eliza Bradbury

HHVC

2

Jencyn Corp

Preseli

3

Nell Evans

Preseli

H.C

Declan Connellan

Harri Tudur

H.C

Imogen Grimes

Coleg Sir Benfro

 

Piano/ Telyn Agored*

 

1

Lefi Dafydd

Preseli

2

Isabel Howe

Penrhyn Dewi

2

Awen Davies

Preseli

3

Seren Phillips

Preseli

H.C

Elyse Edwards

HHVC

H.C

Rhys Lewis

HHVC

 

LLAIS

Sioe Cerdd a Llais Clasurol Blynyddoedd 7-9  

 

1

Niko Solomon

Aberdaugleddau

2

Molly James

Preseli

3

Mared Phillips

Preseli

3

Grace Griffiths

Bro Gwaun

H.C

Gwenna Maycock

Bro Gwaun

 

Llais Poblogaidd Blynyddoedd 7-9                                  

 

1

Megan Thomas

Harri Tudur

2

Holly Pyart

Aberdaugleddau

3

Cadi Moore

Preseli

HC

Alicia Thomas

Aberdaugleddau

 

Llais Poblogaidd Blynyddoedd 10-13                             

 

1s  

Cerys Grant

Col Sir Benfro

2

Phebe Salmon

Bro Gwaun

Jadie Dyne

Harri Tudur

HC  

Lily Coles

HHVC

HC

Abi Griffiths-McCaffrey

HHVC

 

Sioe Cerdd a Llais Clasurol Blynyddoedd 10-13          

 

1

Phebe Salmon

Bro Gwaun

2

Nancy Mason-Hoskins

Bro Gwaun

3

Lily Meddings

Penrhyn Dewi

H.C

Seren Thorne

Bro Gwaun

 

Ensemble Lleisiol Agored*

 

1

Harri Tudur Vocal Group

2

HHVC Yr 11 Trio

3

HHVC Vocal Trio

 

Llais Agored*                                               

 

1

Phebe Salmon

Bro Gwaun

Megan John

HHVC

 

ENSEMBLE 

Ensemble Gradd 5

                                   

1

Trio Ysgol Isaf HHVC

2

Trio Piano HHVC

3

Pedwarawd Llinynnau Greenhill

HC

Ensemble Gwynt Aberdaugleddau

 

Ensemble Gradd 6-8    

      

1

Ensemble Llinynnau HHVC

2

Trio Clarinet HHVC

 

Deuawd Offerynnol                                                

 

1

Deuawd Ffidil & Telyn HHVC

2

Deuawd Clarinet HHVC

3

Deuawd Piano HHVC

 

Deuawd Offerynnol Agored *

 

1  

Trio Cello HHVC

Trio Flute HHVC

3

Côr Ffliwt HHVC

 

OFFERYNNAU TARO 

Cit Taro Gradd 3-7              

 

1

Oliver Haltham

Ysgol Castle

2

Lewis Williams

Penrhyn Dewi

3

Iolo Evans

Bro Gwaun

HC

Callum Cunnea

Harri Tudur

 

Taro Agored *                       

 

1

Carys Underwood

Preseli

2

Dylan Sanders-Swales

Aberdaugleddau

3

Imogen Stace-Smith

Greenhill

 

JAZZ

Gradd 3-5

1

James Townsend

HHVC

                            

Jazz Agored*           

 

1

Sara Llewellyn

HHVC

2

Jake Scott

HHVC

3

Dylan Sanders-Swales

Aberdaugleddau

HC

Caitlyn Arran

Aberdaugleddau

HC

Nia Llewellyn

HHVC

 

  

 

 

 


ID: 5832, revised 21/02/2020