COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Partneriaeth Llyfrgell Penfro

Mae Cyngor Tref Penfro’n mynd i fuddsoddi yn y llyfrgell a chanolfan groeso leol.

Bydd y cyfleuster yn elwa o ryw £20,000 yn y flwyddyn ariannol 2019/20 ar ôl i gynghorwyr lleol gytuno i gyfrannu tuag at y costau gweithredu.

Roedd y llyfrgell a chanolfan groeso’n mynd i gau a chael ei disodli gan Wasanaeth Llyfrgell Symudol oherwydd cwtogiadau. Fodd bynnag, bydd y chwistrelliad arian yn sicrhau cynnal gwasanaeth presennol.

Mae llyfrgell Penfro ar agor chwe diwrnod yr wythnos yn ystod yr haf ac yn cau ar ddydd Llun a dydd Mercher rhwng Tachwedd a Mawrth.

Yn dilyn y penderfyniad, meddai Mike Cavanagh, Pennaeth Gwasanaethau Hamdden a Diwylliannol; “Rwy’n hynod falch bod Cyngor Tref Penfro’n cefnogi llyfrgell y dref fel hyn.

“Nid yn unig mae’n caniatáu i ni gadw’r trefniadau presennol, mae hefyd yn diogelu swyddi ein staff ffyddlon ac ymroddedig wrth sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y gwasanaeth proffesiynol y daethant i’w ddisgwyl gennym.”

Meddai Maer Penfro, y Cynghorydd Linda Brown: “Mae’r cyfleuster hwn mor bwysig i Benfro, a byddwn yn ceisio cadw’r llyfrgell a chanolfan wybodaeth ar agor gyhyd ag y bo modd.

“Nid yn unig mae’n elwa’r gymuned leol, rydym yn gyrchfan ymwelwyr, a byddai colli hyn yn ergyd chwerw.”

Geiriad
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Penfro


ID: 4022, revised 21/08/2018