Ystafell Newyddion

Pecyn cymorth newydd ar gael ar-lein

Mae adnodd ar-lein, sy’n helpu grwpiau cymunedol, busnesau a sefydliadau lleol i gynllunio prosiectau newydd neu ddatblygu rhai cyfredol, yn awr ar gael gan Cyngor Sir Penfro.

Mae pecyn cymorth CLIP (Porth Gwybodaeth a Arweinir gan y Gymuned) yn darparu canllawiau a chyngor ynghyd â chyfeirio pobl at wefannau, sefydliadau a swyddogion addas, sy’n gallu cynnig y cyngor gorau.

Mae’r porth - sydd wedi’i ariannu gan Arwain Sir Benfro - Prosiect LEADER - wedi’i ddatblygu gan Cyngor Sir Penfro, PAVS, PLANED a Chymunedau Sir Benfro.

Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth werthfawr ar sut i ddarparu arweiniad sy’n ymwneud â gweithdrefnau a phrosesau amrywiol sy’n ofynnol ar gyfer datblygiad prosiectau newydd.

Dywedodd Aelod Cabinet y Cyngor Sir dros Drawsnewidiad a TG, y Cynghorydd Neil Prior: “Mae hwn yn fenter wych. Bydd y porth cymunedol yn cefnogi pobl o fewn Sir Benfro i gael mynediad i arbenigedd a chyllid, sy’n annog cymunedau i ddatblygu prosiectau a gweithgareddau sy’n bwysig iddynt.

“Dwi’n falch iawn o allu cefnogi’r fenter newydd hon.”

Mae’r pecyn cymorth ar gael ar wefan y Cyngor: https://www.sir-benfro.gov.uk/eich-cymuned


ID: 4485, revised 05/12/2018