COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Peidiwch á cholli’ch llais – annog trigolion i gwblhau eu manylion cofrestru fel etholwyr

Mae trigolion Sir Benfro yn cael eu hannog i’w lleisiau gael eu clywed.

Ac mae pobl ifanc Sir Benfro’n cael eu hannog i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth leol.

Ar hyn o bryd, mae aelwydydd yn cael manylion cofrestru fel etholwyr gan Gyngor Sir Penfro. Mae’r canfasiad blynyddol yn sicrhau y gall yr Awdurdod Lleol ddiweddaru’r gofrestr etholiadol ac amlygu trigolion sy’n colli allan ar y cyfle i bleidleisio.

Mae newidiadau i gyfraith etholaethol yng Nghymru’n golygu y gall unigolion 16-18 oed a’r rhai o dramor sy’n gymwys bleidleisio.

Trwy gofrestru, gall unigolion 16 oed gymryd rhan yn etholiadau’r Senedd yn y dyfodol a’r etholiadau llywodraeth leol ar 5 Mai 2022.

“Dyma’r cyfle perffaith i bobl ifanc fod yn rhan o’u cymunedau a hybu gweithredu a newid lleol” dywedodd yr Athro Laura McAllister o Adran Wleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

“Mae hwn wir yn gam mawr i ddemocratiaeth yn Sir Benfro.

Bydd yn caniatáu i bobl ifanc gyfrannu at y drafodaeth gyhoeddus a helpu i lunio materion allweddol fel yr amgylchedd, darpariaeth gymdeithasol a thai a materion sy’n effeithio ar eu bywydau beunyddiol” dywedodd y Cynghorydd Mike James, Cadeirydd Cyngor Sir Penfro.

“Mae’n bwysig felly i ddenu’r grwpiau hyn i’r gofrestr etholiadol a rhoi llais democrataidd iddynt.”

I fod yn gymwys i gymryd rhan mewn unrhyw etholiadau yn y dyfodol, mae’n rhaid i chi gofrestru. Os nad ydych wedi cofrestru ar hyn o bryd, ni fydd eich enw’n ymddangos ar y ffurflen. Byddwn yn cynnwys gwybodaeth sy’n esbonio beth i’w wneud i sicrhau eich bod wedi cofrestru. Cofrestrwch ar-lein os gallwch, gan fod hyn yn arbennig o ddefnyddiol yn ystod y sefyllfa iechyd bresennol.

Ymatebwch cyn gynted ag y gallwch gan y bydd hyn yn helpu’r canfasiad i fod yn broses lyfn ac mae’n golygu nad oes rhaid i ni gysylltu â chi eto – sy’n golygu llai o gyswllt – sy’n arbennig o bwysig ar hyn o bryd oherwydd y pandemig.

I gael rhagor o wybodaeth: https://www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-a-phleidleisio

Anogir pobl sydd wedi symud cyfeiriad yn ddiweddar i gadw llygad allan am y ffurflen a gwirio’r manylion.

 


ID: 7994, revised 21/07/2021