COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Pel-Rwyd Chaos yn Ennill Gwobr Cynwysoldeb Anabledd

Clwb Pêl-rwyd Chaos yn Hwlffordd yw'r clwb pêl-rwyd gyntaf yn Sir Benfro i ennill Safon Ruban Clwb insport Chwaraeon Anabledd Cymru.

Dywedodd Mel Marshalsey o'r clwb eu bod yn teimlo ei bod yn bwysig gweithio gyda'r rhaglen insport a gwneud y clwb yn hygyrch i bawb.

"Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw chwaraeon a bod yn rhan o dîm, nid yn unig i iechyd a ffitrwydd pobl ond hefyd o ran y manteision seicolegol a chymdeithasol y mae'n eu rhoi," meddai. "Roeddem ni eisiau sicrhau ein bod ni fel clwb yn ennill y sgiliau a'r arbenigedd i gynnig cyfle i bobl, beth bynnag fo'u gallu, i gymryd rhan mewn chwaraeon a mwynhau'r manteision a ddaw yn ei sgil."

Mae'r rhaglen Clwb insport yn rhan o'r prosiect chwaraeon insport ehangach, sydd â'r nod o gynorthwyo'r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu yn gynhwysol i bobl anabl.

Drwy'r rhaglen, cynorthwyir clybiau i ddatblygu eu darpariaeth i gynorthwyo eu cymuned leol yn y ffordd orau, cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, galluogi rhannau mwy o'r gymuned i gymryd rhan drwy lywodraethu gwirfoddol, a pharhau i ddarparu chwaraeon gwych ledled Cymru.

·         I gael rhagor o wybodaeth am raglen Clwb Insport, cysylltwch ag Angela Miles ar 07920 213651 neu anfonwch e-bost i angela.miles@pembrokeshire.gov.uk


ID: 7844, revised 03/06/2021