Ystafell Newyddion

Pianydd yn rhagori ym mhrif gyngerdd gŵyl gerdd

Y pianydd, Elizabeth Morgan o Ysgol Greenhill oedd enillydd cyffredinol Gŵyl Gerdd Ysgolion Uwchradd Valero eleni.

Caiff yr ŵyl flynyddol ei threfnu gan Wasanaeth Cerddoriaeth Cyngor Sir Penfro ac fe’i noddir gan Valero. Eleni, cynhaliwyd yr ŵyl yn Ysgol Uwchradd Hwlffordd ar Ddydd Sadwrn 17 Tachwedd.  

Gwelwyd dros 200 o gerddorion ifanc o bob un o wyth ysgol uwchradd y Sir, Coleg Sir Benfro a thu hwnt yn cymryd rhan mewn cystadlaethau unigol ac ensemble drwy’r dydd.   

Yn hwyrach yn y prynhawn, cafodd cynulleidfa frwdfrydig gyfle i fwynhau cyngerdd arbennig o berfformiadau gan yr enillwyr unigol ac enillwyr y cystadlaethau ensemble offerynnol a lleisiol.

Yn ystod y cyngerdd, derbyniodd pob perfformiwr a oedd wedi sicrhau safle yn 1af, 2il neu 3ydd yn ystod y dydd fathodyn i gydnabod eu llwyddiant.  

Dywedodd cydlynwyr y Gwasanaeth Cerdd, Philippa Roberts a Sarah Benbow:

“Mae’r cyngerdd hwn yn ddathliad o waith caled ac ymroddiad parhaus cerddorion ifanc Sir Benfro.  

“Diolch hefyd i ‘Gyfeillion Cerddorion Ifanc Sir Benfro’ am ddarparu lluniaeth ac am barhau i gefnogi’r Gwasanaeth Cerdd yn yr holl ddigwyddiadau gydol y flwyddyn.”  

Mynegodd Denis Mahoney, beirniad y cystadlaethau ensemble, ei edmygedd o’r diwrnod.

“Mae’r lefel cyrhaeddiad hwn yn mynd yn groes i’r duedd Genedlaethol, ac mae’n amlwg mai’r dysgu gwych sy’n digwydd, a gwaith rhagorol y gwasanaeth cerdd a’r staff sy’n gyfrifol am hynny.”

Cyflwynwyd Cwpan Coffa Tim Bourne i’r enillydd cyffredinol, Elizabeth Morgan, gan y Prif Feirniad, sef Timothy Angel.   

Gwahoddwyd y beirniaid proffesiynol canlynol - Timothy Angel, llais; Denis Mahoney ensemble; Peter Fielding, chwythbrennau; Robin Hackett, pres; Karin Jenkins, llinynnau;  Sarah-Jane Absalom, piano, Melanie Walker, offerynnol, Max Ireland, offerynnau taro a Jazz

Daeth y digwyddiad i ben gyda Rheolwr Gwasanaeth Cerdd y Sir, Ben Field, yn diolch i’r beirniaid, athrawon, rhieni a myfyrwyr am gyfrannu at lwyddiant yr Ŵyl. 

Pennawd
Stephen Thornton, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus Valero ynghyd â Ben Field ac enillwyr cystadleuaeth eleni.  

Canlyniadau:

Chwythbrennau

 Gradd 3 Clarinet & Sax               

1af

Toby Williams

Aberdaugleddau

2il

Bethan Raymond

Aberdaugleddau

3ydd

Tal Nicholas

Preseli

Gradd 3 Ffliwt & Obo 

1af

Giselle Jones

Penrhyn Dewi

2il

Grace James

Aberdaugleddau

3ydd

Alex Joseph

Greenhill

Clod

Sophie Marshall

Redhill

Gradd 4 Ffliwt & Obo

1af

Josh Geertman

Greenhill

2il

Carys Thomas

Redhill

3ydd

Livia Pyart

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Clod

Finn Sinclair

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Gradd 4 Clarinet & Sax  

1af

Jed Davies

Greenhill

2il

Megan Wells

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Robert Cecil

Aberdaugleddau

Gradd 5 Ffliwt & Obo

1af

Jencyn Corp

Preseli

2il

Megan Shinner

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Charlotte Lewis

Henry Tudor

Clod

Evie-Jean Davies

Greenhill

Gradd 5 Clarinet & Sax

1af

Dylan Freeman

Henry Tudor

2il

Elin Kimberley

Penrhyn Dewi

3ydd

Lefi Dafydd

Preseli

Clod

Benjamin Davies

Preseli

Gradd 6 Chwythbrennau                      

1af

Lottie Howlett-John

Henry Tudor

2il

Martha Owen

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Caitlyn Arran

Aberdaugleddau

Clod

Rosie Christie

Preseli

Gradd 7 Chwythbrennau                                  

1af

Isabel Howe

Penrhyn Dewi

2il

Jake Watts

Preseli

3ydd

Elen Maycock

Bro Gwaun

Clod

James Townsend

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Chwythbrennau Agored*

1af

Eve Humphries

Coleg Sir Benfro

2il

Megan Owens

Aberdaugleddau

3ydd

Ella Townsend

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Clod

Georgina Morris

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Pres

Gradd 3 Pres

1af

Lily Thomas

Aberdaugleddau

2il

Owain Williams

Bro Gwaun

3ydd

Alice Morgan

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Gradd 4 Pres                                     

1af

Joel Oughton

Aberdaugleddau

2il

Ioan Thompson

Greenhill

3ydd

Max Maclachan

Aberdaugleddau

Clod

Ace Allerton

Aberdaugleddau

Gradd 5 Pres     

1af

Nia Llewellyn

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

2il

Iwan Brew

Bro Gwaun

3ydd

Morgan Price

Penrhyn Dewi

Clod

Robbie Davies

Penrhyn Dewi

Gradd 6 Pres     

1af

Marilla Evans

Preseli

2il

Lucy Anthony

Greenhill

3ydd

Rosa Brew

Bro Gwaun

Pres Agored*

1af

Rhys Evans

Aberdaugleddau

2il

Rhiannon Andrasko

Preseli

3ydd

Carys George

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Joe Richards

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Clod

Alys Owens

Preseli

Llinynnau

Gradd 3 Llinynnau                                                                           

1af

Lily Mathias

Preseli

2il

Esyllt Corp

Preseli

3ydd

Yasmin Haigh

Redhill

Gradd 4 Llinynnau                                                                           

1af

Samantha Semaani

Penrhyn Dewi

2il

Marilla Evans

Preseli

3ydd

Christian Pearce

Penrhyn Dewi

Clod

Alonwy Roberts

Bro Gwaun

Clod

Gwenna Maycock

Bro Gwaun

Clod

Nivetha Athithan

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Clod

Freya Prout

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Gradd 5 Llinynnau      

1af

Daisy Whitfield

Preseli

2il

Connie Haggar

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Jennifer Rees

Redhill

Clod

Nia Morgan

Redhill

Clod

Finlay Ryder

Aberdaugleddau

Clod

Michele Chung

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Gradd 6 Llinynnau                                           

1af

Emmie Tamilia

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

2il

Eve Mathias

Preseli

2il

Tom Davies

Greenhill

3ydd

Seren Griffiths

Preseli

Gradd 7 Llinynnau                           

1af

Anna Likeman

Preseli

2il

William Lewis

Penrhyn Dewi

3ydd

Bethan Freeman

Henry Tudor

Clod

Efa Walker

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

 Llinynnau Agored*

1af

Mia Childs

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

2il

Rhys Lewis

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Rhianna Wade

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Clod

Nia Lewis

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Clod

Joseph Likeman

Preseli

Clod

Tess Watson

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Piano/Telyn

Gradd 3 Piano/Telyn                      

1af

Esyllt Corp

Preseli

2il

Isabelle Price

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Nia Williams

Henry Tudor

Gradd 4 Piano/ Telyn                     

1af

Marilla Evans

Preseli

2il

Alex Joseph

Greenhill

3ydd

Eliza Bradbury

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Clod

Eleri Court

Preseli

 Gradd 5 Piano/ Telyn                     

1af

Jencyn Corp

Preseli

2il

Jasmine Pugh

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Loti Makepeace

Preseli

Clod

Nia Williams

Henry Tudor

Gradd 6/7 Piano/ Telyn                                

1af

Declan Connellan

Henry Tudor

2il

Isabel Howe

Penrhyn Dewi

3ydd

Nell Evans

Preseli

 Piano/ Telyn Agored *

1af

Elizabeth Morgan

Greenhill

2il

Rhianna Wade

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Mia Childs

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Lefi Dafydd

Preseli

Llais

Sioe Cerdd a Llais Clasurol Blynyddoedd 7-9        

1af

Seren Lewis

Preseli

2il

Phebe Salmon

Bro Gwaun

3ydd

Nico Solomon

Aberdaugleddau

Llais Poblogaidd Blynyddoedd 7-9                                            

1af

Catrin Collellan

Henry Tudor

2il

Phebe Salmon

Bro Gwaun

3ydd

Nico Solomon

Aberdaugleddau

Clod

Seren Lewis

Preseli

Llais Poblogaidd Blynyddoedd 10-13                                       

1af

Rebecca Harries

Aberdaugleddau

2il

Connor Adams

Henry Tudor

3ydd

Faye Kingston

Penrhyn Dewi

Clod

Janthine Aburido

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Clod

Ellie Cleary

Bro Gwaun

Sioe Gerdd a Llais Clasurol Blynyddoedd 10-13   

1af

Eve Humphries

Coleg Sir Benfro

2il

Melissa Fletcher

Coleg Sir Benfro

3ydd

Seren Phillips

Preseli

3ydd

Izzy Nixon

Greenhill

Clod

Isabel Howe

Penrhyn Dewi

Ensemble Lleisiol Agored *         

1af

Triawd Merched Ysgol Uwchradd Hwlffordd

2il

Triawd Merched Coleg Sir Benfro

2il

Pedwarawd Bechgyn Ysgol Uwchradd Hwlffordd

 Llais Agored*                                                    

1af

Phebe Salmon

Bro Gwaun

2il

Megan John

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

3ydd

Eve Humphries

Coleg Sir Benfro

Clod

Tess Watson

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

Ensemble

Ensemble Gradd 5-                                        

1af

Band Gwerin Aberdaugleddau

2il

Triawd Preseli

3ydd

Pumawd Preseli

Clod

Triawd Ffliwt Penfro

Gradd 6-8 Ensemble                      

1af

Triawd Sax Aberdaugleddau

2il

Band Pres Ysgol Bro Gwaun

3ydd

Ensemble Llinynnol Hwlffordd

Deuawd Offerynnol                                                                       

1af

Rhys Lewis & Rhianna Wade

2il

Jennifer Rees & Eliza Bradbury

3ydd

Molly Gough & Emily Wakely

Clod

Nell & Marilla Evans

 Ensemble Offerynnol Agored *

1af

Ensemble High Percussion Hwlffordd

2il

High Mexican Fiesta Hwlffordd

3ydd

Triawd Ffliwt Prendergast

Offerynnau Taro

Cit Taro Gradd 3-6                           

1af

Hannah Phillips

Henry Tudor

2il

Oliver Haltham

Ysgol y Castell

3ydd

Caitlyn Arran

Aberdaugleddau

Clod

Iolo Evans

Bro Gwaun

Taro Agored*                   

1af

Sara Llewellyn

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

2il

Imogen Stace-Smith

Greenhill

3ydd

Carys Underwood

Preseli

Clod

Dylan Sanders-Swales

Aberdaugleddau

JAZZ

Jazz Agored*                    

1af

Dylan Sanders-Swales

Aberdaugleddau

2il

Noah Yates

Greenhill

3ydd

Branwen Vaughan

Preseli

Clod

Caitlyn Arran

Aberdaugleddau

Clod

Callum Jones

Ysgol Uwchradd Hwlffordd

 

 

 

 

 

 


ID: 4474, revised 03/12/2018