COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Prif Weithredwr newydd y Cyngor yn paratoi i weithio dros Sir Benfro

Bydd Will Bramble, Prif Weithredwr newydd Cyngor Sir Penfro, yn dechrau yn ei swydd yn Neuadd y Sir ddydd Llun (13 Medi).

Penodwyd Mr Bramble ym mis Mawrth eleni yn dilyn proses recriwtio helaeth. Mae’n cymryd yr awenau oddi wrth y Prif Weithredwr Dros Dro, Richard Brown.

Ers ei benodi, mae Mr Bramble wedi bod yn cwrdd â chydweithwyr a phartneriaid allweddol y Cyngor, gan gynnwys mynychu Sioe Sir Benfro’r mis diwethaf.

Dywedodd Mr Bramble: “Rwyf wrth fy modd i fod yn ymgartrefu yn Neuadd y Sir yr wythnos nesaf a dechrau gweithio dros bobl a chymunedau Sir Benfro.

“Mae Sir Benfro yn lle arbennig i fyw, i ddysgu ac i weithio, ac mae’n llawn potensial ar gyfer y dyfodol.

“Edrychaf ymlaen at gwrdd â chymaint â phosibl o gydweithwyr, Aelodau Etholedig a chynrychiolwyr sefydliadau partner dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod wrth i ni weithio gyda’n gilydd i gyflawni gweledigaeth y Cyngor ar gyfer y Sir.

“Hoffwn ddiolch unwaith eto i Richard Brown am y ffordd y mae wedi arwain a llywio’r Cyngor yn rhagorol yn ystod ei gyfnod fel Prif Weithredwr Dros Dro.”

Mae Mr Bramble yn ymuno â’r Cyngor o’r Fyddin Brydeinig lle cyrhaeddodd reng Uwchfrigadydd.

 

Am ymholiadau gan y wasg, anfonwch neges e-bost at: presspublicrelations@pembrokeshire.gov.uk

Mae datganiadau i’r wasg y Cyngor hefyd ar gael ar wefan yr Awdurdod


ID: 8154, revised 10/09/2021