COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Rhybudd Rhag Sgamiau Dros Y Ffôn

Rhoddir rhybudd i'r cyhoedd i gadw golwg am dwyllwyr sy'n gwneud galwadau ffôn ac yn honni eu bod yn rhan o asiantaeth casglu dyledion a ddefnyddir gan Gyngor Sir Penfro i gasglu arian y Dreth Gyngor.

Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael eu bygwth â beilïaid os na fyddant yn talu ar unwaith.

Nodwch nad yw'r Cyngor yn defnyddio unrhyw asiantaethau na beilïaid o'r fath ac, os bydd rhywun yn cysylltu â chi, dylech gysylltu â'r heddlu ar-lein ar https://www.dyfed-powys.police.uk/…/cont…/report-an-incident, trwy anfon neges e-bost i contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy ffonio 101.

Os ydych yn fyddar neu'n drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun i'r rhif di-argyfwng ar 07811 311 908.


ID: 5888, revised 20/12/2019