COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Rhybudd i berchenogion cŵn am draethau

Mae perchenogion cŵn wedi cael eu rhybuddio i gadw eu hanifeiliaid anwes ar dennyn ar arfordir de Sir Benfro ar ôl i sylwedd y credir ei fod yn olew palmwydd olchi i’r lan.

Adroddwyd am haenau o’r sylwedd cwyraidd melynaidd neu wyn ar draethau Maenorbŷr, Dinbych-y-pysgod ac Amroth.

Nid yw olew palmwydd yn niweidiol i bobl, ond fe all fod yn angheuol i anifeiliaid anwes – yn enwedig cŵn – os caiff ei lyncu.

Rhoddwyd gwybod i Gyngor Sir Penfro am y sylwedd yn gynharach heddiw (dydd Iau, 19 Tachwedd) ac mae’r arfordir yn cael ei fonitro.

Erbyn y prynhawn, adroddwyd bod yr holl draethau yr effeithiwyd arnynt yn glir, ac nid oes unrhyw dystiolaeth o olew palmwydd wedi cael ei chanfod ar draethau eraill.

Mae deunydd a godwyd gan wirfoddolwyr wedi cael ei symud ymaith i’w waredu.

Yn y cyfamser, cynghorir pobl sy’n mynd â chŵn am dro a defnyddwyr traethau i gadw draw oddi wrth y sylwedd.


ID: 7170, revised 20/11/2020