Ystafell Newyddion

Rhybudd Tywydd Gwael

Gofynnir i dwristiaid ym meysydd gwersylla a charafanau yn Sir Benfro baratoi am law trwm a gwyntoedd cryfion sy’n cael eu rhagweld ar gyfer yr ardal dros yr ychydig ddyddiau nesaf.

Mae gwersyllwyr yn cael eu cynghori i wneud yn siŵr bod eu pebyll yn ddiogel.

Gofynnir i’r cyhoedd yn gyffredinol fod yn ymwybodol o foroedd garw wrth ymweld ag arfordir y Sir.

Mae’r Cyngor Sir hefyd yn gobeithio cysylltu â threfnwyr digwyddiadau awyr agored gan gynnwys sioe amaethyddol Sir Benfro.

Mae’r digwyddiad tridiau o hyd yn dechrau wythnos nesaf ac mae nifer o bebyll wedi cael eu codi ar y safle yn Llwynhelyg yn barod.


ID: 5537, revised 08/08/2019