COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Rhybudd wrth i sgamiau dargedu'r rhai sy'n gwneud ffurflenni treth

Mae rhybudd wedi cael ei roi ynglŷn â sgamwyr sy’n targedu pobl sy’n llenwi ffurflenni treth y mis hwn.

Rhoddwyd gwybod i dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro am alwadau ffôn sy’n honni’n gelwyddog eu bod o Gyllid a Thollau EM (HMRC).

Mewn un achos, gofynnwyd i’r derbynnydd wasgu digid penodol ar ei ffôn i gysylltu galwad a dywedwyd wrtho y byddai warant yn cael ei chyhoeddi i’w arestio pe na byddai’n gwneud yr hyn a ofynnwyd.

Mae sgamiau cysylltiedig â HMRC, gan gynnwys galwadau ffôn a negeseuon e-bost sgam, yn aml yn cynyddu yn ystod y cyfnod prysur cyn y terfyn amser ar gyfer cwblhau Ffurflenni Treth.

Mae HMRC yn dweud na fyddwch byth yn cael neges e-bost, neges destun, neges WhatsApp na galwad ffôn oddi wrthynt yn ymwneud ag ad-daliad neu gosb treth neu sy’n gofyn am wybodaeth bersonol neu wybodaeth dalu.

 

Cofiwch, peidiwch byth â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i alwr diwahoddiad na thrwy neges e-bost annisgwyl.

Gallwch roi gwybod i dîm gwe-rwydo HMRC am rywbeth amheus, er enghraifft:

·         neges destun (anfonwch y neges ymlaen i 60599 – codir pris cyfradd eich rhwydwaith arnoch)

·         neges mewn rhaglen, er enghraifft WhatsApp – cymerwch sgrinlun ac anfonwch ef ymlaen fel neges e-bost

·         neges e-bost

·         manylion galwad ffôn sy’n gofyn am wybodaeth bersonol neu’n bygwth achos cyfreithiol

 

Anfonwch y manylion at dîm gwe-rwydo HMRC trwy neges e-bost:
phishing@hmrc.gov.uk

Mae rhagor o fanylion am sgamiau cysylltiedig â HMRC ar gael yma

Gallwch hefyd roi gwybod i Action Fraud am sgamiau ar 0300 123 2040 neu ar-lein yn www.actionfraud.police.uk.

Os ydych eisiau cyngor a chymorth defnyddwyr, cysylltwch â Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133 neu 0808 223 1144 i siarad Cymraeg – bydd y manylion yn cael eu rhannu â Safonau Masnach a allai gysylltu â chi dros y ffôn hefyd i gynnig cymorth a chyngor.

 


ID: 7365, revised 14/01/2021