COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Rhybudd ynghylch sgam ‘peiriannau puro aer Covid’ sy’n targedu busnesau

Mae Tîm Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro yn cynghori busnesau i fod yn wyliadwrus rhag sgam sy’n honni bod rhaid prynu ‘peiriannau puro aer Diogel rhag Covid’ fel gofyniad cyfreithiol.

Tynnwyd sylw at y twyll gyntaf gan y Rhwydwaith Gwrth-dwyll Cenedlaethol (NAFN) a ddaeth i wybod am y sgam ar ffurf llythyrau sy’n honni eu bod gan y ‘Gweithlu Diogel rhag Covid’, yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

Mae’r llythyrau yn honni ar gam bod gofyniad cyfreithiol o 3 Mai 2021 ar bob busnes i brynu’r peiriannau puro aer.

Dywedir bod y dyfeisiau yn costio £123.80 a bod rhaid i fusnesau gael dwy ddyfais o leiaf, hyd at uchafswm o 10, gan ddibynnu ar y math o fusnes a maint yr adeilad.

Mae’r llythyr yn mynd ymlaen i ddweud sut i dalu am y dyfeisiau.

Nid oes angen dweud, mae’r llythyrau hyn yn gwbl ffug, ac mae’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn ymchwilio i’r mater hwn.

Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i fusnesau osod peiriannau puro o’r fath.

Dim ond o ffynonellau dibynadwy fel https://llyw.cymru/ y dylai busnesau gael cyngor, ac os nad ydych chi’n siŵr, cysylltwch â’r Tîm Safonau Masnachu i gael arweiniad.


ID: 7733, revised 23/04/2021