COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Sesiynau Galw Heibio ar Pasys Bws Consesiynol

Hysbysu defnyddwyr pasys bws consesiynol yng Nghymru am newid pwysig i'r cynllun.

Rhaid i ddeiliaid ailymgeisio am eu pasys cyn dydd Mawrth 31 Rhagfyr eleni, pan fydd eu pasys presennol yn dod i ben.

Bydd pob pàs bws lliw gwyrdd cyfredol yn ddilys hyd at y dyddiad hwnnw.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi datgan y bydd ‘Cardiau Teithio Consesiynol’ newydd yn disodli’r pasys bws presennol.

Gall defnyddwyr ailymgeisio nawr ar www.tfw.wales/travelcards o ffonau clyfar, llechi neu gyfrifiaduron.

Cynghorir y rheiny sydd heb fynediad i'r wefan neu sy'n ansicr ynghylch defnyddio cyfrifiadur i ofyn i aelod teulu, ffrind neu rywun y maent yn ymddiried ynddynt i wneud cais ar eu rhan.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnal sesiynau galw heibio i'r rheiny sy'n dal i fethu cyflawni'r broses yn electronig, lle cânt eu tywys trwy'r broses.

Mae’s sesiynau galw heibio yn y llyfrgelloedd canlynol:

Sesiynau Galw Heibio Llyfrgellau

 

Bore

Prynhawn

Dydd Llun 11 Tachwedd

Dinbych-y-pysgod (10am - 1pm)

Neyland (2pm - 4pm)

Dydd Mawrth 12 Tachwedd

Abergwaun (10am - 1pm)

Tyddewi (2pm - 5pm)

Dydd Mercher 13 Tachwedd

Hwlffordd (10am - 1pm)

Aberdaugleddau (2pm - 4pm)

Dydd Iau 14 Tachwedd

Arberth (10am-1pm)

Saundersfoot (2pm - 5pm)

Dydd Gwener 15 Tachwedd

Penfro (11am-1pm)

Doc Penfro (2pm - 5pm)

 

 

 

Dydd Llun 18 Tachwedd

Aberdaugleddau (10am-1pm)

Doc Penfro  (2pm - 5pm)

Dydd Mawrth 19 Tachwedd

Hwlffordd (10am - 1pm)

Crymych (3.30pm - 5.30pm)

Dydd Mercher 20 Tachwedd

dim sesiwn

Trefdraeth (2pm  - 4pm)

Dydd Iau 21 Tachwedd

Abergwaun (10am - 1pm)

dim sesiwn

Dydd Gwener 22 Tachwedd

Dinbych-y-pysgod  (10am - 1pm)

Hwlffordd (2pm - 5pm)

 

 

 

 

 

 


ID: 5772, revised 11/11/2019