Ystafell Newyddion

Sgwrs gan Guradur yr Oriel Genedlaethol yn Oriel Glan-yr-Afon, Hwlffordd

Bydd Llyfrgell, Oriel a Chanolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr Glan-yr-Afon yn Hwlffordd yn croesawu arddangosfa arbennig iawn yn y gwanwyn, yn rhan o Daith Campweithiau’r Oriel Genedlaethol, a noddir gan Christie’s.

Mae cyfres gyffrous o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynllunio i gefnogi’r arddangosfa, gan gynnwys sgwrs arbennig ynglŷn â champwaith gan un o guraduriaid yr Oriel Genedlaethol.

Ymunwch â Laura Llewellyn, Curadur Cyswllt yn yr Oriel Genedlaethol, i drafod Hélène Rouart in her Father’s Study gan Edgar Degas ac archwilio gyda ni hanes y paentiad, y technegau a ddefnyddiwyd, y gwrthrych a’r artist ei hun.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 14 Mai 2022, am 11am, yn Oriel Glan-yr-Afon, Hwlffordd. Digwyddiad Saesneg yw hwn a bydd rhaid neilltuo lle oherwydd bod y niferoedd yn gyfyngedig. I neilltuo lle, gweler https://www.ticketsource.co.uk/glan-yr-afon/t-gaxyevgg

Hélène Rouart in her Father’s Study yw’r brif eitem yn yr arddangosfa sy’n dod o Gasgliad Portreadau Cenedlaethol Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a gynhelir yn Oriel Glan-yr-Afon, Hwlffordd. Bydd yr arddangosfa ar agor o 14 Mai – 3 Medi 2022 a bydd yn cael ei chynnal ochr yn ochr â’r arddangosfa bresennol Sir Benfro: Gorffennol a Phresennol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa neu Lan-yr-Afon ei hun, ewch i’n tudalen we (https://www.pembrokeshire.gov.uk/the-riverside ) a’n tudalen Facebook (https://www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService ) neu cysylltwch â Llyfrgell Glan-yr-Afon ar 01437 775244.

Mae Glan-yr-Afon yn ganolfan ddiwylliannol flaenllaw yng nghanol Hwlffordd, Sir Benfro. Fe’i hagorwyd ym mis Rhagfyr 2018 ac mae’n cynnwys llyfrgell sy’n addas i’r 21ain ganrif, canolfan gwybodaeth i ymwelwyr, siop goffi a lle oriel indemniad llywodraeth cenedlaethol sy’n arddangos casgliadau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Mae’r cyfleuster hwn o ansawdd uchel yn anarferol ac yn arloesol, ac mae eisoes yn gwneud cyfraniad allweddol at adfywio’r dref ac ardal ehangach Sir Benfro.

 

 


ID: 8721, revised 11/05/2022