Ystafell Newyddion

Sir Benfro yn arwain y ffordd

Mae mwy o glybiau criced yn Sir Benfro yn cynnal y canolfannau All Stars Cricket poblogaidd nag yn unrhyw le arall yn Ne-orllewin Cymru.

Yn ôl ffigurau diweddar, o'r 39 o glybiau sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun yn yr ardal, mae 14 ohonynt yn Sir Benfro o gymharu â 10 yn Sir Gaerfyrddin, wyth yn Abertawe a saith yng Nghastell-nedd Port Talbot

Bellach yn ei drydedd flwyddyn, mae All Stars Cricket yn fenter benigamp gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr a gychwynnodd yn 2017, a'i nod yw darparu profiad cyntaf gwych o griced ar gyfer plant rhwng pump ac wyth oed.

Ar hyn o bryd, mae'r clybiau canlynol yn cymryd rhan yn sir: Burton, Creseli, Hwlffordd, Herbrandston, Hundleton, Johnston, Llanrhian, Llechryd, Arberth, Neyland, Penfro, Doc Penfro, Saundersfoot a Hendy-gwyn ar Daf.

Mae pob plentyn sy'n cofrestru ar gyfer y Rhaglen All Stars Cricket yn cael pecyn cyfranogwr bonws, sy'n cynnwys gwarbac, bat criced, pêl griced, crys personol gydag enw, cap a llyfr gweithgareddau.

Mae swyddog datblygu Chwaraeon Sir Benfro, Martin Jones, o'r farn bod llwyddiant All Stars Cricket yn Sir Benfro yn enghraifft arall o'r ffordd y mae tîm datblygu chwaraeon Cyngor Sir Penfro yn helpu i hyrwyddo chwaraeon ymhlith pobl ifanc.

“Mae All Stars Cricket yn gyflwyniad gwych i'r gêm, ac rydym yn hapus i fod yn rhan ohono,” meddai.

“Nid yn unig y mae'n cyflwyno plant ifanc i'r gêm griced, mae hefyd yn hyrwyddo cyd-drefniant, gwaith tîm a chyfathrebu, sy'n sgiliau hanfodol i blant ifanc o'r oedran hwnnw.

“Mae'n brofiad cymdeithasol gwych hefyd, a hynny ar gyfer y rhieni yn ogystal â'r plant sy'n cymryd rhan.”

I gael rhagor o wybodaeth am All Stars Cricket, ac i gofrestru ar gyfer sesiwn yn eich clwb agosaf, ewch i www.allstarscricket.co.uk 

Capsiyn
Mae llwyddiant All Stars Cricket yn parhau i gynyddu yn Sir Benfro.


ID: 5120, revised 10/04/2019