COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Swffragistiaid A Swffragetiaid Cymru

Gwleidyddiaeth ar ddechrau'r ugeinfed ganrif fydd testun digwyddiad arbennig yn Llyfrgell Doc Penfro'r wythnos yma.

Ar ddydd Gwener 11 Hydref o 2pm, bydd yr awdur Judith Barrow yn siarad am yr ymgyrch dros y bleidlais i ferched, gan gynnwys haf 1913 pan gerddodd llawer o ferched Cymru'r holl ffordd i Lundain mewn protest heddychlon.

O Saddleworth, ger Oldham, yn wreiddiol, mae Judith bellach wedi byw yn Sir Benfro gyda'i theulu am dros ddeugain mlynedd, gan weithio fel Tiwtor Ysgrifennu Creadigol.

Mae ei straeon byrion, ei dramâu, ei hadolygiadau, a’i herthyglau wedi'u cyhoeddi ledled y DU, ac mae hi wedi ennill sawl cystadleuaeth farddoniaeth.

Cewch fynychu yn rhad ac am ddim ac nid oes angen archebu lle.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Llyfrgell Doc Penfro ar 01437 775 825.


ID: 5699, revised 08/10/2019