COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

System Archebu Lle ar Waith o Hyd ar gyfer Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Mae system archebu lle ar waith o hyd ar gyfer chwe Chanolfan Gwastraff ac Ailgylchu Sir Benfro.

Ers mis Mai’r llynedd, mae pob ymwelydd wedi gorfod archebu slot ymlaen llaw ar: https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/canolfannau-gwastraff-ac-ailgylchu-eu-hailagor

Mae’r system archebu hawdd ei defnyddio’n sicrhau bod cyfleusterau’n parhau i fod yn ddiogel i staff a’r cyhoedd, ac nad oes gormod o bobl yno ar yr amseroedd brig.

Gallwch gadw slot hyd at 6 y bore ar y diwrnod pan fydd slotiau ar gael.

Gofynnir i ymwelwr sicrhau eu bod yn dangos eu manylion adnabod yn y ffenestr flaen pan fyddant yn cyrraedd y ganolfan er mwyn i’r staff wirio’u bod wedi cadw lle, e.e. trwydded yrru/bil cyfleustodau.

Hefyd, gofynnir i aelodau’r cyhoedd ganslo’u harcheb (drwy’r linc yn yr e-bost cadarnhau) os na fydd angen y slot arnynt mwyach, fel nad yw’r slot yn cael ei wastraffu.

Gallwch archebu hyd at dri slot 'opsiwn 1' yr wythnos (ceir neu faniau bach heb arwyddion masnachol na threlars).

Mae’r canllawiau eraill fel a ganlyn:

·         Bydd rheolau cadw pellter cymdeithasol ar waith drwy’r amser.

·         Diheintiwch eich dwylo cyn dod i’r safle ac wrth ei adael.

·         Peidiwch ag ymweld â’r safle os ydych chi neu aelod o’ch cartref yn dangos symptomau Covid-19, wedi cael prawf cadarnhaol ar gyfer Covid-19 neu wedi cael cyfarwyddyd i ynysu.

I archebu slot ymlaen llaw mewn Canolfan Gwastraff ac Ailgylchu, ewch ar-lein i: https://www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/canolfannau-gwastraff-ac-ailgylchu-eu-hailagor

 


ID: 7739, revised 27/04/2021