Ystafell Newyddion

Taliadau’r Cynllun Cymorth Costau Byw yn dechrau

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dechrau gwneud taliadau o £150 i aelwydydd lleol trwy’r Cynllun Cymorth Costau Byw.

Mae’r cynllun gan Lywodraeth Cymru yn rhoi taliad o £150 fesul aelwyd ar gyfer:

·         Aelwydydd ym Mandiau A-D y Dreth Gyngor ar 15 Chwefror 2022

·         Neu aelwydydd sy’n cael cymorth trwy Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar 15 Chwefror 2022

Dechreuodd daliadau ddydd Gwener, 6 Mai ac maen nhw’n parhau.

Yn y lle cyntaf, mae taliadau’n cael eu gwneud i’r rhai sy’n talu’r Dreth Gyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mae tua 18,000 o aelwydydd yn y categori hwn a dylai’r taliadau hyn gael eu cwblhau o fewn pythefnos.

Pan fydd y taliad yn cael ei dderbyn, bydd yn ymddangos fel PEMBROKESHIRE CC £150.00.

Byddwch yn amyneddgar wrth i’r taliadau gael eu prosesu.

Pan fydd yr holl daliadau i aelwydydd sy’n talu’r Dreth Gyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol wedi’u cwblhau, bydd cam nesaf y broses dalu’n dechrau.

Bydd llythyrau’n cael eu hanfon at aelwydydd nad ydynt yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yn amlinellu’r broses gofrestru er mwyn sicrhau bod y £150 yn cael ei dalu.

Bydd rhagor o fanylion am sut i gofrestru yn dilyn maes o law.

Arhoswch i gael mwy o wybodaeth am y broses gofrestru cyn cysylltu â’r Cyngor.

Gweler https://www.sir-benfro.gov.uk/cynllun-cymorth-costau-byw i gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cymorth Costau Byw.


ID: 8716, revised 11/05/2022