COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Tapestri Abergwaun yn ailagor

Ailagorodd oriel Tapestri'r Goresgyniad Diwethaf yn Llyfrgell Abergwaun ddydd Llun (4 Chwefror) yn dilyn gosod system goleuadau newydd.

Cynhaliwyd y gwaith yn ystod mis Ionawr – y mis tawelaf o ran ymwelwyr i'r llyfrgell – a hynny gan drydanwyr Martin Fielding Ltd, ar ran Cyngor Sir Penfro.

Roedd y system goleuadau flaenorol wedi bod yn un gostus ac annibynadwy.

Bu staff y llyfrgell, yr amgueddfa a'r archifdy yn gweithio gyda'i gilydd trwy'r cyfnod o fod ar gau i ddiogelu a glanhau'r tapestri, tra bo aelodau'r Ymddiriedolaeth y Tapestri wrth law i roi cymorth ac i gefnogi.

Gellir gweld y Tapestri yn ystod oriau agor Llyfrgell Abergwaun.


ID: 4718, revised 07/02/2019