COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Teuluoedd Sir Benfro yn chwilio cerrig 'Shwmae'!

I nodi Diwrnod Shwmae eleni mae Adran Addysg Cyngor Sir Penfro a Menter Iaith Sir Benfro wedi dod ynghyd i greu llwybr cerrig Shwmae i blant a'u teuluoedd archwilio eu cynefin.

Mae teuluoedd yn cael cyfle i ymweld â phymtheg lleoliad hanesyddol yn Sir Benfro i chwilio am gerrig Shwmae arbennig sy'n nodi Diwrnod Shwmae. Mae Diwrnod Shwmae yn ddathliad o'r iaith Gymraeg ac yn cael ei ddathlu'n flynyddol ar y 15fed o Hydref. Mae'r masgotiaid Cymraeg - Seren a Sbarc, wedi cuddio 15 carreg a ddyluniwyd yn arbennig gan Hedydd Hughes o amgylch y sir mewn lleoedd diddorol yn hanes Sir Benfro.

Shwmae 3

Dywedodd Catrin Phillips, un o'r trefnwyr: “Mae hwn yn gyfle gwych i bawb o bob oed fynd o amgylch ein sir hardd a dysgu rhywfaint o hanes cyfoethog yr ardal ac wrth gwrs cael hunlun!". Aeth Catrin ymlaen i ddweud bod yr holl leoliadau hefyd i'w gweld ar fap o Sir Benfro sydd wedi'i ddarlunio'n hyfryd gan Hedydd Hughes. Comisiynwyd y map ar gyfer plant Sir Benfro er mwyn iddynt ddarganfod mwy am chwedlau gwych, arwyr dewr a hanes cyfoethog ein sir. Gall dysgwyr fwynhau archwilio'r map ar wal eu hysgol neu trwy ddefnyddio ein fersiwn ryngweithiol ar www.ygromlech.co.uk

Ysgol St Oswalds

Shwmae 4

Mae dwsinau o deuluoedd eisoes wedi mwynhau chwilio am y cerrig a dysgu am Sir Benfro. Ewch i www.facebook.com/shwmae i weld y lleoliadau maen nhw wedi bod yn eu mwynhau ac i gael cliwiau a manylion y gystadleuaeth fel y gallwch chi hefyd gymryd hunlun 'Shwmae Sir Benfro'!

Llun:Teuluoedd o gwmpas Sir Benfro gyda’r cerrig Shwmae.

Shwmae 5

Shwmae 6


ID: 8263, revised 13/10/2021