COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Teyrnged I Gynghorydd Sir

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Penfro wedi talu teyrnged i’r Cynghorydd Sir Margot Bateman OBE sydd wedi marw.

Cafodd y Cynghorydd Bateman ei hethol i’r Awdurdod yn 2017 i gynrychioli adran etholiadol Hundleton.

“Roedd Margot yn ddynes ddewr iawn o oedd wedi bod yn brwydro yn erbyn afiechyd ers peth amser a hynny gyda chryn wroldeb a phenderfyniad,” dywedodd y Cynghorydd Dr Simon Hancock.

“Roedd hi bob amser yn gwrtais ac roedd hi’n boblogaidd gyda’i chyd-aelodau. Bydd colled ar ei hôl.

“Cydymdeimlwn â’i gŵr, Brian, a’r teulu.”


ID: 5642, revised 18/09/2019