COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Tîm Ieuenctid wedi'i Dargedu yn taro'r ffordd

Mae Tîm Ieuenctid wedi’i Dargedu Sir Benfro yn mynd ar daith er mwyn parhau i helpu pobl ifanc i gael addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Mae’r Tîm wedi addasu eu ffyrdd gwaith oherwydd Covid-19 a byddant yn teithio ledled Sir Benfro ym mis Hydref i helpu pobl ifanc 16-25 oed.

Mae Gweithwyr Ieuenctid yn awyddus i gyfarfod a helpu cynifer o bobl ifanc â phosibl gan arsylwi ymbellhau cymdeithasol.

Dywedon nhw: “Mae’r fan yn rhoi cyfle inni gyfarfod a helpu pobl ifanc i ymgeisio am swyddi, cwblhau cymwysterau ar-lein ac edrych ar y cyrsiau hyfforddiant cyfredol sydd ar gael yn eu hardaloedd eu hunain.

“Ewch draw i Facebook a hoffi tudalen Tîm Ieuenctid wedi’i Dargedu Sir Benfro i weld ble y byddwn.”

Os hoffech gyfarfod â’r tîm, ffoniwch neu anfonwch neges destun at Jo ar 07825 553878, neu Tristy ar 07919 564625.


ID: 7050, revised 15/10/2020