Ystafell Newyddion

Tîm Mount estate ar restr fer i dderbyn gwobr genedlaethol

Cymerwch bump o riant wirfoddolwyr. Llawer o blant. Un ystâd. Darparwch hyfforddiant, cynhwysedd, hygyrchedd. Beth gewch chi?

Tîm Chwarae Rhieni Ystâd Mount (MEPPT) - Sarah Howlin

Catrin Tattersall, Kimberly Phillips, Leeanna Povey a Linda Rose.

Mae MEPPT wedi cwblhau hyfforddiant achrededig i ennill sgiliau a phrofiad hanfodol, ac maent yn arwain y ffordd o ran darparu darpariaeth chwarae o ansawdd uchel ar eu hystâd, yn dilyn diddymu prosiect chwarae allanol.

Ac mae eu cyflawniadau eisoes wedi arwain at ennill eu lle ar restr fer i dderbyn gwobr genedlaethol.

Enwebodd Damian Golden a'i gydweithiwr Nia Davies o Cyngor Sir Penfro y rhieni gan eu bod wedi cael eu plesio’n fawr gan yr hyn a gyflawnodd y tîm mewn cyfnod cymharol fyr - gan ddechrau gwneud gwahaniaeth i'r plant a chyfleoedd chwarae ar yr ystâd.

"MEPPT yw'r diffiniad o weithredu cymunedol," meddai Damian, Swyddog Digonolrwydd Chwarae.

"Maent wedi dangos dyfalbarhad rhagorol gan sicrhau bod popeth yn ei le i greu sylfeini cadarn. Drwy wneud hyn, maent wedi gwella bywydau plant a theuluoedd yn y gymuned yn fawr."

Mae'r tîm ar y rhestr fer yn y categori Gwobr Gweithredu Cymunedol yn Nigwyddiad Ymarfer Da TPAS a Gwobrau Cyfranogiad Tenantiaid 2018 eleni.

"Mae cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr Gweithredu Cymunedol yn gyflawniad enfawr i MEPT," meddai Nia, Swyddog Cyswllt Cymunedol.

"Rydym wrth ein bodd bod eu gwaith caled a'u hymroddiad yn cael y gydnabyddiaeth y mae'n ei haeddu. Beth bynnag yw canlyniad y seremoni wobrwyo, maent i gyd yn wir enillwyr! "

Dywedodd Maer Aberdaugleddau, y Cynghorydd Rose Gray: "Mae'r hyn a gyflawnwyd gan y grŵp yn eithaf anhygoel.

"Maent yn rhoi eu hamser i ganiatáu i'r plant yn eu cymuned chwarae mewn amgylchedd diogel. Es i â fy mhlant yno, a chael ein croesawu ar unwaith.

"Byddwn yn annog unrhyw un sydd â phlant sy’n byw ar ystâd y Mount i ddod draw. Does gennyf ddim amheuaeth y cewch groeso cynnes."

Bydd Tîm Chwarae Rhieni Ystâd Mount yn mynychu'r digwyddiad Gala ar 5 Gorffennaf yng Nghaerdydd.

Capsiwn
Yn y llun gyda phlant lleol mae Tîm Chwarae Rhieni Ystâd Mount (Sarah Howlin, Catrin Tattersall, Kimberly Phillips, Leeanna Povey, a Linda Rose), Maer Aberdaugleddau Cynghorydd Rose Gray, Damian Golden a PCSO Stacy Thomas.

 


ID: 3762, revised 29/06/2018