COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Latest News

Sut i wisgo gorchudd wyneb

Ailddechreuodd addysg orfodol ar gyfer disgyblion ddydd Llun, y 14eg o Fedi, a’r defnydd o orchuddion wyneb yn ofynnol gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer staff yr holl ysgolion a dysgwyr ysgolion Uwchradd mewn mannau cymunedol.

22 September 2020

Kieran's yn cadw'r ysgol yn lân ac yn ddiogel diolch i CAM NESA

Mae menter a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd ac sy'n helpu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ddod o hyd i waith, yn brwydro yn erbyn diwydiant cyflogaeth COVID-19 trwy weithredu'n gyflym yn achos swyddi posibl i sicrhau bod plant a staff yn ddiogel.

22 September 2020

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017