COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Latest News

Ysgolion Gogledd Sir Benfro i ailagor

Bydd 5 o’r 6 ysgol yng Ngogledd Sir Benfro a gaewyd fel rhagofal o ganlyniad i achosion o Covid-19 yn ardal Aberteifi yn ailagor yn llawn yfory (dydd Mercher, 25 Tachwedd).

24 November 2020

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau derbyn / Ysgol Gynradd

Bydd angen i rieni plant a gafodd eu geni rhwng 1 Medi, 2016 a 31 Awst, 2017 yn Sir Benfro, wneud cais am le mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd ar gyfer mis Medi 2021 erbyn y dyddiad cau, sef 31 Ionawr 2021.

24 November 2020

Neuadd y Sir i'w goleuo yr wythnos hon

Bydd Neuadd y Sir yn Hwlffordd yn cael ei goleuo ar ddwy noson yn olynol yr wythnos hon i nodi ymgyrchoedd rhyngwladol a chenedlaethol.

24 November 2020

Esbonio cau ysgolion Gogledd Pembs

Mae pennaeth addysg Sir Benfro wedi esbonio’r penderfyniad i gadw chwech o ysgolion gogledd Sir Benfro ar gau heddiw (Dydd Mawrth, 24 Tachwedd).

24 November 2020

Dwy ganolfan ddydd i gau dros dro fel rhagofal

Bydd dau o gyfleusterau dydd gogledd Sir Benfro i bobl hŷn a phobl ag anableddau dysgu yn cau dros dro, rhag ofn, yn dilyn y cynnydd yn nifer yr achosion o coronafeirws yng Ngheredigion.

23 November 2020

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017