COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Will Bramble CBE wedi'i benodi'n Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro

Heddiw (dydd Mercher, 31 Mawrth), mae Cyngor Sir Penfro wedi penodi Prif Weithredwr newydd, sef Will Bramble CBE, yn dilyn penderfyniad a wnaed yn y Cyngor llawn.

Bydd Mr Bramble, sy’n uwch-frigadydd yn y Fyddin Brydeinig ar hyn o bryd, yn ymuno â’r Awdurdod pan gaiff ei ryddhau o’i ddyletswyddau milwrol.

Bydd Mr Bramble yn cymryd lle Richard Brown, sydd wedi bod yn Brif Weithredwr Dros Dro’r Cyngor ers diwedd mis Tachwedd.

Mae gan Mr Bramble yrfa helaeth yn y Fyddin Brydeinig a NATO, gan arwain sefydliadau a gweithrediadau yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Ei rôl ddiweddaraf fu’r Uwch Swyddog Prydeinig yn yr Eidal a Dirprwy Gadlywydd Corfflu NATO yn yr Eidal.

Ac yntau’n llongwr brwd sy’n hoff iawn o’r amgylchedd a’r awyr agored, mae Mr Bramble yn edrych ymlaen at symud i Sir Benfro.

Dywedodd: “Rwy’n teimlo’n freintiedig ac yn gyffrous iawn ynglŷn ag ymuno â’r tîm a gweithio i bobl a chymunedau Sir Benfro. 

“Hoffwn ddiolch i’r Cyngor am ymddiried ynof i gyflawni ei weledigaeth, a hoffwn hefyd ganmol a diolch yn gyhoeddus i Richard Brown, sydd nid yn unig wedi arwain yr ymateb i’r pandemig ond hefyd wedi camu i’r adwy ac arwain y tîm fel Prif Weithredwr Dros Dro yn ystod yr adeg heriol iawn hon.”

Mae Mr Bramble yn briod i Sophie ac mae ganddynt dri o blant.

Ac yntau’n gyn-chwaraewr rygbi brwd, cynrychiolodd Mr Bramble y Fyddin a Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig a bu’n Gadeirydd Undeb Rygbi’r Fyddin rhwng 2014 a 2019.

Dywedodd y Cynghorydd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro: “Rwy’n falch iawn o gyhoeddi Will Bramble fel Prif Weithredwr nesaf Cyngor Sir Penfro.

“Mae Will wedi gwneud argraff dda drwy gydol y broses ymgeisio ac, fel y mae wedi dangos drwy gydol ei yrfa, bydd yn dod â ffocws, arweinyddiaeth ac ysgogiad newydd i’r Awdurdod.

“Edrychaf ymlaen at groesawu Will i Sir Benfro yn ystod yr wythnosau nesaf a gweithio’n agos gydag ef i barhau i wella gwasanaethau cyhoeddus a gwneud bywydau pobl Sir Benfro yn well.

“Hoffwn hefyd ddiolch yn bersonol ac ar ran y Cyngor i Richard Brown am ei wasanaeth fel Prif Weithredwr Dros Dro – mae wedi arwain a llywio’r Cyngor yn arbennig o dda.”

Penodwyd Mr Bramble yn dilyn proses recriwtio helaeth, a orffennodd gyda chyflwyniad a chyfweliad mewn cyfarfod arbennig o’r Cyngor.

 

 


ID: 7668, revised 31/03/2021