COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Wythnos agored rhithwir Sir Benfro yn dechrau

Mae cynghorwyr Gyrfa Cymru ar-lein nawr ac yn barod i sgwrsio â dysgwyr Blwyddyn 11 am eu hopsiynau ôl-16 posibl fel rhan o Wythnos Agored Rithwir Sir Benfro (1-5 Mehefin).

Mae’r digwyddiad ar  http://openweek.dysguarlein.com/  yn rhoi cyfle i  ystyried opsiynau addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ôl-16.

Os nad ydych chi'n siŵr beth ddylai'ch cam nesaf fod, bydd yr Wythnos Agored Rithwir yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau a nodi beth sy'n gweddu orau i'ch anghenion a'ch dyheadau.

Bydd cyfleoedd hefyd i samplo sesiynau blasu a chwrdd â thiwtoriaid cyrsiau er mwyn helpu i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd.

Ewch i  http://openweek.dysguarlein.com/ i gael yr holl wybodaeth.

 


ID: 6497, revised 01/06/2020