Ystafell Newyddion

Wythnos Gofalyddion Sir Benfro 10 – 15 Mehefin

Bydd Wythnos Gofalyddion (10 – 15 Mehefin) yn rhannu’r Thema Genedlaethol o Gysylltu.

Gyda chymorth Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro (PCISS), Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) Cyngor Sir Penfro, a Grwpiau Gofalyddion hyd a lled y Sir, bydd cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar gyfer Wythnos Gofalyddion.

Ar Ddydd llun y thema oedd 'Cysylltu â Gwybodaeth a Chyngor'. Cynhaliodd PCISS (wedi'i leoli yn Hafal Crossroads) fore coffi i lansio Wythnos Ymwybyddiaeth Gofalyddion Sir Benfro.

Ddydd Mawrth Bydd y ffocws ar 'Gysylltu â Gwasanaethau'. Yn nerbynfa’r Neuadd y Sir, Hwlffordd, bydd gwybodaeth ar gael i staff sy'n ofalyddion. Bydd gweithgareddau eraill yn cynnwys hyrwyddo'r ystod o sefydliadau sy'n cynnig cymorth i ofalyddion. Bydd stondinau hefyd yn hyrwyddo Gwasanaeth Gwybodaeth A Chymorth Gofalwyr Sir Benfro a'r sefydliad lles, Dewis Cymru.

Bydd y prif ddigwyddiad i ddod a gofalyddion Sir Benfro ynghyd yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher, yng Ngwesty a Spa Wolfscastle. Y thema ar gyfer y diwrnod fydd 'Cysylltu â Gofalyddion Eraill’, gan ddathlu ag amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer gofalyddion, gan gynnwys 'sesiynau pampro' ac arddangosfa o grwpiau cefnogi o bob rhan o'r Sir.

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Cynhalwyr Cymru, fydd yn agor y digwyddiad. Bydd hi hefyd yn cwrdd ag uwch reolwyr o Wasanaethau Cymdeithasol Sir Benfro a chydweithwyr o Brifysgol Abertawe i edrych ar y dulliau newydd a ddefnyddir i gynnig darpariaeth seibiant yn lleol ac yn rhanbarthol.

Ar Ddydd Iau bydd digwyddiad 'Cysylltu â Ffrindiau a Theulu' yn hyrwyddo'r grwpiau niferus, rhai ffurfiol ac anffurfiol, sy'n darparu cymorth i ofalyddion a'r rhai sy'n derbyn gofal. Bydd Cysylltwyr Cymunedol o PAVS yn amlygu rhai o'r gwahanol weithgareddau sy'n digwydd hyd a lled y Sir.

Ar Ddydd Gwener y thema fydd 'Cysylltu â Storïau Gofalyddion'. Bydd y cyfryngau cymdeithasol yn cyhoeddi straeon y ‘Newid Mwyaf Sylweddol' o ran gofalu yn ogystal â thrafod sut y mae cymorth, cyngor a chymorth wedi helpu pobl i gynnal eu rôl fel gofalyddion. Bydd ffocws hefyd ar y gwaith a wneir mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe a Grŵp Datblygu Gofalyddion Gorllewin Cymru ar adolygu cymorth gofal seibiant.

Drwy gydol yr wythnos bydd straeon am weithgareddau a delweddau o bobl sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau yn cael eu rhannu yn #pembrokeshirecarers – cysylltu ar Instagram a Twitter.


ID: 5312, revised 11/06/2019