COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Y Cyhoedd yn Cyfarfod â Thîm Cynllunio Ysgol Newydd

Gwahoddwyd rhieni, disgyblion ac aelodau eraill o gymuned yr ysgol i gyfarfod â’r tîm sydd yn cynllunio ysgol newydd gwerth £48.7 miliwn, Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd, ddydd Gwener (1 Tachwedd).

Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau gwybodaeth ar safle Prendergast a oedd yn rhoi cyfle i ofyn cwestiynau i’r contractiwr llwyddiannus Morgan Sindall Construction, ac i aelodau o dîm prosiect Cyngor Sir Penfro.

Cafodd y cyhoedd hefyd gyfle i roi adborth ar syniadau i’w hystyried a’u cynnwys o fewn cynllun yr ysgol newydd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Ardal Morgan Sindall Construction, Rob Williams, “Rydym yn hynod falch ein bod wedi ennill y cytundeb ar gyfer adeiladu Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda Cyngor Sir Penfro. 

“Mi fydd yn siwrnai gyffrous wrth i ni gynllunio’r ysgol orau posib ar gyfer y plant.”

Os yw Llywodraeth Cymru yn cytuno, bydd y gwaith yn dechrau ar y safle yn 2020 gyda’r ysgol newydd yn agor ei drysau yn 2022.

Ariennir y cynllun ar y cyd rhwng Cyngor Sir Penfro a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif.

Yn y llun gwelir (o’r chwith i’r dde) Kate Evan-Hughes, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion; Simon Kneafsey, Prif Bensaer Atkins; Andrew Nicholas, Rheolwr Prosiect; Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet dros Isadeiledd, Trwyddedu a Digwyddiadau Mawr; Paul Williams, Rheolwr Prosiect Cytundeb; Jane Harries, Pennaeth Ysgol Uwchradd WR Hwlffordd; Michaela Walters, Swyddog Prosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif a David Humphries, Rheolwr Cais Morgan Sindall.


ID: 5767, revised 07/11/2019