Ystafell Newyddion

Y Drosedd Berffaith

Sut mae mynd ati i ysgrifennu’r nofel drosedd fawr nesaf? Efallai y byddwch yn darganfod yr ateb i’r dirgelwch hwn mewn digwyddiad arbennig yn Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau'r wythnos nesaf. 

Ar ddydd Iau 16 Mai am 6:30pm, fel rhan o Fis Darllen Nofelau Trosedd, bydd yr awdur lleol, Nigel Shimmer, yn rhannu ei brofiadau o ysgrifennu yn yr arddull hwn, a’n trafod ei brosesau wrth gwblhau pob darn o waith. 

Daw Nigel o Sir Benfro yn wreiddiol, gan dreulio’r rhan fwyaf o’i fywyd yn Aberdaugleddau.  Mae wedi ysgrifennu pum llyfr hyd yma, a phedwar ohonynt wedi’u hunan-gyhoeddi. 

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. 

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau ar 01437 771 888.


ID: 5219, revised 13/05/2019