COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Y Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau am Leoedd Meithrin yn Agosau

Mae rhieni yn Sir Benfro yn cael eu hannog i sicrhau eu bod yn cyflwyno eu ceisiadau am le mewn ysgol feithrin cyn y dyddiad cau sydd ar ddod.

Mae ceisiadau’n agored i blant a gafodd eu geni rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019 am leoedd ym mis Ionawr, Ebrill a Medi 2022.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Ebrill, a bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried yn geisiadau hwyr. Gallai hyn effeithio ar b’un a fydd plentyn yn cael lle yn yr ysgol o’i ddewis.

Ni ellir neilltuo lle mewn ysgol feithrin oni bai y cyflwynir cais ffurfiol.

Gellir dod o hyd i’r ffurflen gais ar-lein yn sir-benfro.gov.uk/ysgolion-a-dysgu, o dan ‘Gwneud Cais am le mewn Ysgol’.

Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno ffurflen gais, nid oes angen i chi ailymgeisio.

I wirio a yw cais eisoes wedi’i gyflwyno, cysylltwch â’r Tîm Derbyn i Ysgolion, ar 01437 774551, neu anfonwch neges e-bost admissions@pembrokeshire.gov.uk

Nid yw’r ffaith fod plentyn yn mynychu ysgol feithrin yn sicrhau lle iddo mewn ysgol gynradd, ac mae angen cais ar wahân ar gyfer hyn.


ID: 7493, revised 17/02/2021