COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Y gallu i edrych ar lyfrau yn ailddechrau mewn llyfrgelloedd dethol

Bydd cwsmeriaid yn gallu pori’r silffoedd unwaith eto mewn sawl llyfrgell yn y sir o yfory (dydd Sadwrn 27 Mawrth) ymlaen.

Yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Weinidog heddiw (dydd Gwener 26 Mawrth), bydd y llyfrgelloedd yn Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Dinbych-y-pysgod yn cynnig ymweliadau â’r llyfrgell unwaith eto, ynghyd â’r gallu i’r cyhoedd ddefnyddio cyfrifiaduron a gwasanaeth Archebu a Chasglu.

Bydd y gallu i edrych ar lyfrau’n ailddechrau yn Llyfrgell Gymunedol Arberth hefyd, yn ogystal â’r gwasanaeth Archebu a Chasglu cyfredol.

Bydd y llyfrgelloedd yn Nhrefdraeth, Neyland, Penfro a Saundersfoot yn parhau i gynnig gwasanaeth Archebu a Chasglu yn unig.

 

Wrth fynd i’r llyfrgell, rhaid i gwsmeriaid ddilyn y canllawiau canlynol:

·         Wrth gyrraedd, bydd angen i chi ddiheintio eich dwylo.

·         Rhaid i chi gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser.

·         Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb amddiffynnol yn ystod eich ymweliad, yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru.

·         Rhaid i blant fod dan oruchwyliaeth bob amser.

·         Peidiwch ag ymweld â’r llyfrgell os oes gennych chi neu aelod o’ch teulu unrhyw rai o symptomau COVID-19.

 

Dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, Aelod Cabinet dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant: “Rwyf wrth fy modd ein bod mewn sefyllfa i ddechrau cynnig ystod o wasanaethau i’n cwsmeriaid unwaith eto.”

“Yn yr un modd â chyn y cyfyngiadau diweddaraf, mae ein mynediad rheoledig at wasanaethau llyfrgell yn parhau i daro’r cydbwysedd priodol rhwng ailagor rhannau craidd o’n harlwy gwasanaeth a sicrhau diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff.”

“Rydym yn parhau i weithio’n galed yn y cefndir tuag at ein nod eithaf o ailagor yr holl lyfrgelloedd ar draws y sir, pan fydd yn ddiogel i ni wneud hynny, a byddwn yn cyhoeddi datblygiadau pellach maes o law.”

Yn ogystal â’r gwasanaethau wyneb-yn-wyneb sydd ar gael, gall aelodau’r llyfrgell barhau i fwynhau mynediad am ddim at filoedd o e-lyfrau, llyfrau sain ac e‑gylchgronau gartref drwy’r e-Lyfrgell 24/7.

I fynd at yr e-Lyfrgell 24/7, ewch i www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant, a dewiswch ‘e-Lyfrgell 24/7’.

Am fwy o wybodaeth am bori, mynediad cyhoeddus at gyfrifiaduron a’r gwasanaeth Archebu a Chasglu, ewch i www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws-cyngor-a-chanllawiau/llyfrgelloedd-yn-ailagor

I wirio oriau agor eich llyfrgell leol, gan gynnwys manylion am dau dros y Pasg, ewch i www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-sir-benfro


ID: 7652, revised 26/03/2021