Ystafell Newyddion

Ymateb Brwd i Gyngerdd Sioe Haf

Cafodd perfformwyr y Sioe Haf yn Hwlffordd gymeradwyaeth frwd iawn yn ymateb i’w cyngerdd rhagorol ar ddydd Gwener (5 Gorffennaf).

Ymunodd cerddorion cerddorfaol ifanc Sir Benfro ag offerynwyr o bob rhan o'r Sir, ynghyd â chôr cymunedol o oedolion dan arweiniad Sarah Benbow.

Yn ogystal â hynny, cafwyd perfformiad arbennig gan y pianydd ifanc Elizabeth Morgan, o Ddinbych-y-pysgod, sef enillydd cyffredinol Gŵyl Gerdd Valero 2018.

Arweiniwyd y cyngerdd gan Huw George a'i drefnu gan Wasanaeth Cerdd Sir Benfro, sy'n rhan o Gyngor Sir Penfro.

Roedd y cydlynydd cerddoriaeth Philippa Roberts yn canmol pawb a fu’n rhan o’r digwyddiad.

"Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro yn falch o allu cynnig cyfleoedd i gerddorion ifanc ar draws y Sir i ymarfer repertoire heriol, a’n falch o gael cynnwys y gymuned yn hynny hefyd," meddai.

"Mae'r cyngerdd yn tystio i'r ymroddiad a'r gefnogaeth sydd i gerddoriaeth hyd a lled y Sir."

Y Sioe Haf yw penllanw cwrs pedwar diwrnod blynyddol y Gerddorfa Sir, a redir gan Wasanaeth Cerdd Sir Benfro dan arweiniad Chris Gillatt.

Perfformiodd y gerddorfa ddetholiad eang o ddarnau, gan gynnwys waltz y Sleeping Beauty, yr 1812 Overture gan Tchaikovsky; Pirates of the Caribbean gan Ted Ricketts, ac Amadeus! o Symffoni 25 Mozart.

Ymunodd côr cymunedol o dros 70 o gantorion â'r cerddorion cerddorfaol ar y noson, ffrwyth dau fis o ymarferion.

Gyda Seimon Morris yn cyfeilio, canodd y côr Ave Maria gan Guilio Caccini, Salm 121: Dyrchafaf fy Llygaid gan Robat Arwyn a Sons of Love gan Jonathan Lason, ymysg eraill. 

Perfformiodd y pianydd Elizabeth Morgan ‘Je te veux’ gan Erik Satie a Bryllupsdag pa troldhaugen (Dydd Priodas) gan Greig.

Mae'r ferch 12 mlwydd oed wedi bod yn fuddugol mewn sawl gŵyl biano a datganiadau, ac mae'n un o'r enillwyr cyffredinol ieuengaf erioed yn hanes Gŵyl Gerdd Ysgolion Cynradd Valero Sir Benfro, gan enill yn 2015 pan oedd ond yn wyth oed.

Elizabeth Morgan

Gorffennodd Elizabeth ei pherfformiad gyda'r gerddorfa, gan chwarae All Creatures Great and Small gan Johnny Pearson, trefniant Chris Gillatt.

Diweddglo’r cyngerdd oedd darn ar y cyd gan holl berfformwyr, sef Adiemus (o Songs of Sanctuary) gan Karl Jenkins.             

Diolchodd Huw George i bawb am eu gwaith caled gan gydnabod brwdfrydedd ac ymroddiad y disgyblion drwy gydol y flwyddyn. 

Cyflwynwyd rhoddion i Dr Stuart Evans sy'n gadael y Gwasanaeth Cerdd ar ôl 34 mlynedd a Chris Gillatt sy'n ymddeol.                                                                                                                                   

Recordiwyd y digwyddiad gan Radio Pure West, ac mae ar gael fel podlediad ar eu safle.

Darparwyd y lluniaeth a'r raffl gan gyfeillion Cerddorfa Ysgolion Sir Benfro.

 

 


ID: 5443, revised 11/07/2019