COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Ymateb Ysgubol I Apêl Patch

Mae gweithwyr Cyngor Sir Penfro unwaith eto wedi ymateb yn hael i apêl flynyddol y Nadolig gan yr elusen leol PATCH (Sir Benfro yn Gweithredu yn erbyn Caledi).

Gadawodd fan fawr yn llawn cynnyrch bwyd, pethau ymolchi ac eitemau cartref eraill Neuadd y Sir, Hwlffordd, ddydd Gwener (20 Rhagfyr), a byddant yn cael eu dosbarthu i oedolion a phlant mewn angen.

Dywedodd Tracy Olin, Rheolwr PATCH, ei bod unwaith eto wedi'i llethu gan y caredigrwydd a amlygwyd gan staff y Cyngor a roddodd yr anrhegion.

Ychwanegodd David Simpson, Arweinydd y Cyngor, at ei sylwadau, gan ddweud fod gweithwyr awdurdodau lleol wedi amlygu gwir ysbryd y Nadolig.

Mae'r holl nwyddau bellach wedi cael eu cludo i PATCH yn Aberdaugleddau er mwyn eu dosbarthu ar hyd a lled Sir Benfro.

 

Capsiwn

Yn y llun gwelir y Cynghorydd Simpson ynghanol y nwyddau a roddwyd ac yn cyflwyno cyfraniad ariannol i Tracy Olin, arian a gasglwyd yn ystod digwyddiad canu carolau staff y Cyngor.


ID: 5887, revised 20/12/2019