Ystafell Newyddion

Ymestyn Oriau Agor Canolfan Gyswllt y Cyngor

Fel mesur dros dro, mae staff canolfan gyswllt Cyngor Sir Penfro bellach yn agor yn gynharach i gymryd ymholiadau dros y ffôn o 8 y bore ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Tra bydd llinellau’n dal i gau am 5 yr hwyr i alwyr newydd, bydd staff y ganolfan gyswllt yn gweithio hyd at 6 yr hwyr o ddydd Llun i ddydd Iau i siarad â phawb sy’n dal yn y gynffon bryd hynny. Bydd y llinellau'n gau ar ddydd Gwener am 5 yr hwyr fel arferol. 

Bwriad yr oriau agor estynedig yw cynorthwyo delio â’r ymholiadau ynghylch y cynllun gwastraff ac ailgylchu newydd, a’r etholiad cyffredinol cyn bo hir.

Bydd yr oriau agor yn dychwelyd i’r arferol ar ddydd Iau, 12 Rhagfyr (9am i 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener).


ID: 5771, revised 08/11/2019