COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Ymestyn Terfyn Amser Y Cynllun Adneuo

Rhoddwyd wythnos ychwanegol a gyfer ymgynghori ar y Cynllun Datblygu Lleol amgen arfaethedig – sef y Cynllun Adneuo.

Wedi’i baratoi gan Gyngor Sir Penfro, mae’r cynllun yn cwmpasu tiriogaeth Sir Benfro ac eithrio’r Parc Cenedlaethol.

Roedd yr ymgynghori i orffen ar 11eg Mawrth ond bydd bellach yn dod i ben ar 18fed Mawrth.

Bu cyfres o sesiynau galw heibio’n digwydd lle gall y cyhoedd gael gwybod mwy am y Cynllun a chefnogi neu wrthwynebu’r cynigion.

Mae gweddill y sesiynau ar y dyddiadau canlynol:

  • 24ain Chwefror: Neuadd y Dref - Penfro, 3pm - 6pm
  • 26ain Chwefror: Archifdy Sir Benfro, Prendergast, Hwlffordd, 3pm - 6pm
  • 27ain Chwefror: Canolfan Gymunedol Cilgeti, 3pm - 6pm

Mae’r Cynllun Adneuo a dogfennau cysylltiedig i’w gweld ar wefan y Cyngor yn: www.sir-benfro.gov.uk/adolygur-cynllun-datblygu-lleol/adneuo

Mae copïau caled ar gael hefyd yn Neuadd y Sir, Hwlffordd, yng Nghanolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid Cyngor Sir Penfro ac mewn llyfrgelloedd lleol, yn ystod oriau agor arferol.   

  • Os ydych eisiau dweud eich dweud ar y Cynllun Adneuo, gallwch wneud hynny trwy ddefnyddio’r Ffurflen Sylwadau sydd i’w chael ar-lein yn y wefan uchod, neu ar bapur o Neuadd y Sir, Hwlffordd. Dylid defnyddio’r ffurflen hon i wneud sylwadau ble bynnag y bo modd.
  • E-bostiwch eich ffurflenni sylwadau i ldp@pembrokeshire.gov.uk neu drwy’r post i’r Tîm Cynlluniau Datblygu, Neuadd y Sir, Freeman’s Way, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TP erbyn 4.30pm ar 18fed Mawrth.

ID: 6026, revised 13/02/2020