COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Ymgyrch newydd yn galw ar berchnogion cŵn i ‘adael dim ond olion pawennau’

Cyngor Sir Penfro yn ymuno ag ymgyrch newydd i fynd i’r afael â baeddu gan gŵn

Mae Cyngor Sir Penfro yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth cywir a chodi baw eu hanifeiliaid anwes, fel rhan o ymgyrch genedlaethol newydd gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Amcangyfrifir bod naw o ddeg o berchnogion cŵn yn codi baw eu hanifeiliaid anwes, ond mae baw ci yn parhau i fod yn broblem barhaus mewn cymunedau ledled y wlad.

Nod ymgyrch Cadwch Gymru’n Daclus yw codi ymwybyddiaeth am y risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â baw ci; nid dim ond i bobl, ond hefyd i dda byw ac anifeiliaid anwes eraill.

Mae baw ci sy’n cael ei adael ar ôl yn gallu cario bacteria niweidiol sy’n gallu aros mewn pridd ymhell ar ôl iddo bydru.

Cynhelir yr ymgyrch ledled y wlad fel rhan o Caru Cymru – mudiad cynhwysol sy’n cael ei arwain gan Cadwch Gymru’n Daclus ac awdurdodau lleol i ysbrydoli pobl i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Ar sail ymchwil gan arbenigwyr newid ymddygiad, bydd delweddau ymgyrch pinc llachar yn ymddangos ym mhob rhan o Sir Benfro i ysgogi pobl i wneud y penderfyniad cywir. 

Dywedodd y Cynghorydd Cris Tomos, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: “Diolch i bawb sydd eisoes yn codi baw eich ci. Rydyn ni bob amser yn gwerthfawrogi perchnogion cŵn cyfrifol.

“Rydyn ni’n annog y rheiny nad ydyn nhw’n codi baw eu ci ar hyn o bryd i feddwl am y risgiau iechyd, a gwneud eu rhan i gadw Sir Benfro yn lân, yn daclus ac yn ddiogel i bawb.”

Dywedodd Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus, Lesley Jones: “Rydyn ni’n gyffrous i lansio’r ymgyrch bwysig hon gyda’n partneriaid awdurdod lleol. Fel cenedl o bobl sy’n caru cŵn, dylen ni gyd fod yn ymwybodol bod baw ci ddim yn unig yn llanast annymunol; mae’n gallu bod yn beryglus.

“Rydyn ni’n annog lleiafrif bach y perchnogion cŵn anghyfrifol i wneud y peth cywir. Trwy beidio â chodi baw eich ci, gallech chi fod yn peryglu pobl, da byw a’ch anifeiliaid anwes annwyl. Rhowch y baw mewn bag, ei roi yn y bin a gadael dim ond olion pawennau pan fyddwch chi allan mewn gwahanol leoedd.”

Mae pobl yn Sir Benfro a ledled Cymru yn cael eu hannog i ymuno â’r ymgyrch newydd. Ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus i gael gwybod mwy a lawrlwytho deunyddiau am ddim: www.keepwalestidy.cymru/caru-cymru 

Mae Caru Cymru wedi cael cyllid trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.


ID: 8251, revised 07/10/2021