COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Ystafell Newyddion

Ymweliadau dan do nad ydynt yn hanfodol â Chartrefi Gofal

Mae Cyngor Sir Penfro yn gofyn i bob Cartref Gofal i Bobl Hŷn yn y Sir atal pob ymweliad dan do nad yw’n hanfodol hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Daw’r cam yn effeithiol o yfory (dydd Mawrth, 15 Medi) ac mae’n dilyn cynnydd mewn achosion o Covid-19 ledled Cymru.

Dywedodd Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro, fod angen y mesur rhagofalus hwn i helpu i gadw preswylwyr mor ddiogel â phosibl, er bod nifer yr achosion newydd o Covid-19 a gofnodwyd yn Sir Benfro yn parhau’n isel.

Mewn neges i Gartrefi Gofal, diolchodd Mr Griffiths yr holl staff am eu hymdrechion dros y misoedd diwethaf ac ychwanegodd: “Rwy’n sylweddoli y bydd hyn yn anodd i breswylwyr a’u teuluoedd, ond mae patrwm y pandemig a’r risg o ail don wedi cynyddu’r risg o drosglwyddo mewn cartrefi gofal ac mae’n rhaid inni sicrhau bod cartrefi gofal yn dal i gael eu diogelu rhag y clefyd.”

Dywedodd Mr Griffiths y dylai ymweliadau allanol diogel barhau, o dan arweiniad mesurau atal heintiau llym.

Bydd y safbwynt o ran ymweliadau dan do yn cael ei adolygu’n rheolaidd mewn deialog reolaidd â darparwyr cartrefi gofal.


ID: 6929, revised 15/09/2020