Rhyddid Gwybodaeth

Chwilio'r Cofnod Datgeliadau

Dyma restr o'n hymatebion i geisiadau a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Gallwch chwilio'r rhestr yn ôl dyddiad yr ymateb neu'n ôl y gyfarwyddiaeth.

Mae'n arfer gennym hefyd cyhoeddi gwybodaeth drwy'r Cynllun Cyhoeddi.

Mae'r Awdurdod hefyd yn cynnig setiau data i fod ar gael i'w hailddefnyddio. Bydd rhai o'r setiau data yn cael eu diweddaru pryd bynnag y bydd gwybodaeth newydd ar gael.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am wybodaeth nad yw wedi ei chynnwys yn ein Cynllun Cyhoeddi nac yn y Cofnod Datgeliadau, mae cyngor ynghylch gwneud hynny i'w gael: Rhyddid Gwybodaeth.


Blwyddyn:
Cyfarwyddiaeth:

Dyddiad Disgrifiad y Ddogfen Type
ID: 490, Adolygwyd 12/07/2022