Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Y Cynllun Datblygu Lleol ar ôl Adroddiad yr Arolygydd (Hwlffordd)

Cliciwch ar ardal ag enw ar y map isod i weld y map mewnosod.
Pelcomb Cross/Pelcomb Cross Sutton/Sutton Crundale/Crynal Portfield Gate/Portfield Gate Uzmaston/Uzmaston Haverfordwest Centre/Canol Hwlffordd
Lawrlwytho Map Mewnosod (Dogfen PDF)
Key/Allwedd